deskundigheidsbevordering van organisaties die zich in hun activiteiten richten op (etnische) minderheden, vluchtelingen en asielzoekers; c tolkencentra; d zelforganisaties van minderheden. 6 Maatschappel ijke Dienst- en Hulpverlening, waaronder wordt verstaan: a sociaal raadsliedenwerk: informatieverstrekking, advisering en dienstverlening als eerste opvang aan personen bij onvoldoende kennis van regelingen, voorzieningen en mogelijkheden in de samenleving om zich voldoende zelfstandig te kunnen handhaven en op een genoegzame manier te kunnen voorzien in bestaansvoorwaarden; b tel onische hulpdiensten: informatieverstrekking, advisering en dienstverlening ef als eerste opvang aan personen bij:  verwerking van gebeurtenissen en omstandigheden die ingrijpen in hun leven; en/of  verstoorde of onvoldoende aanwezige relaties tussen mensen en hun sociale omgeving; c Fiom-hulpverlening: ambulante hulpverlening aan vrouwen en mannen op het gebied van zwangerschap, ouderschap, seksueel geweld, adoptie en/of kindafstand; d slachtofferhul p: opvang, dienstverlening en/of ondersteuning – zowel emotioneel, praktisch als juridisch – aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen; e algemeen maatschappel ijk werk: algemeen toegankelijke, ambulante psychosociale, informatieve en/of concrete hulpverlening aan personen die kampen met problemen van maatschappelijke en/of individuele aard; f specifiek maatschappelijk werk: ambulante psychosociale, informatieve en/of concrete hulpverlening aan personen die kampen met problemen van maatschappelijke en/of individuele aard, specifiek gericht op een bepaalde groep personen in de samenleving en/of op een bepaalde problematiek; g schuldhulpverlening: advisering, praktische hulpverlening en/of bemiddeling bij het verantwoord (leren) omgaan met een huishoudbudget en/of het oplossen van een schuldprobleem. 7 Maatschappel ijke Opvang, waaronder wordt verstaan: a het bieden van korte of meer langdurige opvang en psychosociale begeleiding aan personen die (tijdelijk) niet beschikken over een eigen woonruimte of die hun woonomgeving hebben verlaten als gevolg van een crisissituatie op relationeel gebied of door materiële en/of psychische problemen. Hieronder worden verstaan: instellingen voor dak- en thuislozenzorg, algemene CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 12 Pagina 11

Pagina 13

Heeft u een reisgids, publitas of internet verenigingsbladen? Gebruik Online Touch: onderwijscatalogus digitaal bladerbaar uitgeven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication