samenwerkingsverbanden en gezamenlijke rechtspersoon minderheden (Stc. 1999, 183, laatstelijk gewijzigd bij Stc. 2006,139). D De navolgende instellingen:  de Stichting Recreatie, gevestigd te Den Haag;  het Nederlands Centrum voor Recreatiewerk, gevestigd te Amersfoort;  het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, gevestigd te Amsterdam;  de Stichting Veldwerk Nederland, gevestigd te Zwolle;  de Stichting Bonnefooi, gevestigd te Amersfoort;  de Vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS), gevestigd te Utrecht;  de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, gevestigd te Amsterdam;  de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening De Driehoek, gevestigd te Zwolle;  de Stichting Korrelatie, gevestigd te Utrecht;  de Stichting COGIS, gevestigd te Utrecht;  de Stichting Pelita, gevestigd te Voorburg;  de Stichting Adviesbureau voor priesters en religieuzen, gevestigd te Utrecht;  de Stichting Muhabbat, gevestigd te Nijmegen;  de Stichting Gereformeerd Maatschappelijk Werk Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag;  de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), gevestigd te Amersfoort;  het Leger des Heils, voor zover deze instelling werkzaamheden verricht die tot de werksoort Maatschappelijk Werk behoren;  de Stichting het Veteraneninstituut (SVi), gevestigd te Doorn;  de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen, gevestigd te Apeldoorn;  Stichting De Hezenberg, gevestigd te Hattem;  Stichting Centrum voor Persoons- en Sociale Bedrijfsbegeleiding, gevestigd te Den Haag;  Stichting Centrum voor Dienstverlening te Rotterdam, voor wat betreft het Nachtverblijf Havenzicht, gevestigd te Rotterdam;  Huize Vroemen, gevestigd te Maastricht;  Stichting Spuistraat 10 Advocaten, Amsterdam1;  Stichting Rechtshulp Noord, Leeuwarden1; 1 Met inachtneming van het bepaalde in het Overgangsprotocol inzake de overgang van organisaties vallend onder de cao. Rechtsbijstand naar de werkingssfeer van de Cao Welzijn d.d. 24 juni 2003 (laatstelijk gewijzigd op 13 juni 2007). CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 14 Pagina 13

Pagina 15

Interactieve digi-vakblad, deze vakblad of publicatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van online brochures.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication