FACILITAIR, STAF EN LEIDINGGEVEND 32 huishoudelijk medewerker Algemene kenmerken De functie van huishoudelijk Medewerker kenmerkt zich door het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden ten behoeve van alle ruimtes in de instelling. Doel van de f unct ie Het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden in alle ruimtes van de instelling met als doel het schoonhouden van ruimtes. Het verzorgen van eenvoudige catering. Organisat orische positie De huishoudelijk Medewerker ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De huishoudelijk Medewerker geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Gebouwen schoonhouden  Verricht schoonmaakwerkzaamheden en licht huishoudelijke taken binnen de verschillende algemene ruimtes (werkruimtes, sanitair, keuken, algemene ruimtes) in het (de) gebouw(en), volgens vastgesteld schema; Resultaat  Verzamelen van afval en vuil en zorgdragen voor de afvoer van het afval en vuil;  Neemt deel aan werkoverleg. omgeving gebruik kunnen maken. Eenvoudige catering verzorgen Resultaat  Bereidt koffie, thee en dergelijke;  Doet de afwas. voorzien zijn van drinken. Voorraad bijhouden Resultaat  Houdt de voorraad schoonmaakmaterialen en -middelen bij (en eventueel andere huishoudelijke artikelen) en geeft de benodigdheden aan de leidinggevende door. : Voorraad bijgehouden, zodanig dat schoonmaakmaterialen en -middelen (en eventueel andere huishoudelijke artikelen) tijdig en in voldoende mate beschikbaar zijn. Gebreken signaleren  Signaleert gebreken aan gebouwen en meldt deze gebreken aan de leidinggevende of technische dienst (volgens richtlijnen van de instelling). Resultaat : Gebreken gesignaleerd, zodanig dat de leidinggevende of technische dienst zorg kan dragen voor reparatie. : Eenvoudige catering verzorgd, zodanig dat cliënten en medewerkers tijdig en voldoende : Gebouwen schoongehouden, zodanig dat cliënten en medewerkers van een hygiënische CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 141 Pagina 140

Pagina 142

Scoor meer met een web winkel in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaves online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication