34 Assistent Beheerder Algemene kenmerken De functie van Assistent Beheerder komt veelal voor bij (grote) instellingen die het onderhoud van gebouwen in eigen beheer hebben. Doel van de f unct ie Het verrichten van eenvoudige, routinematige reparaties aan gebouwen en inventaris en het uitvoeren van algemene onderhouds- en tuintaken. Organisat orische positie De Assistent Beheerder ressorteert hiërarchisch onder leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Assistent Beheerder kan functioneel leiding ontvangen van de Beheerder. Resultaat gebieden  Gebouw(en) en inventaris mede onderhouden  Verleent ondersteuning bij de uitvoering van algemene, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden (aan gebouwen en inventaris); Resultaat  Verleent ondersteuning bij het oplossen van storingen aan technische installaties. : Gebouwen en inventaris zijn mede onderhouden, zodanig dat medewerkers en klanten van de instelling op een veilige wijze van de gebouwen en overige voorzieningen gebruik kunnen maken. Terrein (mede)onderhouden  Verleent ondersteuning bij het verrichten van diverse werkzaamheden ten aanzien van het onderhouden en aanleggen van het niet-verharde terrein rond de gebouwen en het onderhouden van borders en gazons. Resultaat : Terrein mede onderhouden, zodanig dat medewerkers en klanten van de instelling op een veilige wijze zich op het terrein van de instelling kunnen begeven. Interne activiteiten ondersteunen  Ondersteunt diverse voorkomende functie-gerelateerde werkzaamheden, zoals ten aanzien van interne verhuizingen;  Ondersteunt bij administratieve taken ten aanzien van facilitair beheer, zoals het bezorgen van post; Resultaat  Neemt deel aan werkoverleg. unct ie : Interne activiteiten zijn zodanig ondersteund dat de werkzaamheden in de instelling zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden. Profiel van de f Kennis  Enig technisch inzicht;  Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 144 Pagina 143

Pagina 145

Voor folders, online onderwijs catalogussen en studiegidsen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw PDF-en.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication