34 Assistent Beheerder Algemene kenmerken De functie van Assistent Beheerder komt veelal voor bij (grote) instellingen die het onderhoud van gebouwen in eigen beheer hebben. Doel van de f unct ie Het verrichten van eenvoudige, routinematige reparaties aan gebouwen en inventaris en het uitvoeren van algemene onderhouds- en tuintaken. Organisat orische positie De Assistent Beheerder ressorteert hiërarchisch onder leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Assistent Beheerder kan functioneel leiding ontvangen van de Beheerder. Resultaat gebieden  Gebouw(en) en inventaris mede onderhouden  Verleent ondersteuning bij de uitvoering van algemene, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden (aan gebouwen en inventaris); Resultaat  Verleent ondersteuning bij het oplossen van storingen aan technische installaties. : Gebouwen en inventaris zijn mede onderhouden, zodanig dat medewerkers en klanten van de instelling op een veilige wijze van de gebouwen en overige voorzieningen gebruik kunnen maken. Terrein (mede)onderhouden  Verleent ondersteuning bij het verrichten van diverse werkzaamheden ten aanzien van het onderhouden en aanleggen van het niet-verharde terrein rond de gebouwen en het onderhouden van borders en gazons. Resultaat : Terrein mede onderhouden, zodanig dat medewerkers en klanten van de instelling op een veilige wijze zich op het terrein van de instelling kunnen begeven. Interne activiteiten ondersteunen  Ondersteunt diverse voorkomende functie-gerelateerde werkzaamheden, zoals ten aanzien van interne verhuizingen;  Ondersteunt bij administratieve taken ten aanzien van facilitair beheer, zoals het bezorgen van post; Resultaat  Neemt deel aan werkoverleg. unct ie : Interne activiteiten zijn zodanig ondersteund dat de werkzaamheden in de instelling zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden. Profiel van de f Kennis  Enig technisch inzicht;  Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 144 Pagina 143

Pagina 145

Voor PDF-en, online relatiemagazines en brochures zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw flyers.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication