 kleine afdeling : 5-15 personen;  middelgrote afdeling : 15-30 personen;  grote afdeling : 50 personen of meer. Ten slotte is de aard van de werkzaamheden, waaraan leiding wordt gegeven, van belang bij de bepaling van de zwaarte van de functie. Dit heeft gevolgen voor de complexiteit van de functie en de mate waarin werkzaamheden op de afdeling overzichtelijk zijn. Hieronder zullen een aantal gradaties worden behandeld, die betrekking hebben op de aard van de werkzaamheden.  Het voorbereiden, plannen en/of coördineren in overzichtelijke situaties, waarbij er sprake is van meerdere homogene of enkele heterogene activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van operationele leiding aan kleine, doch qua werkzaamheden moeilijk planbare afdelingen of het operationeel leidinggeven aan een middelgrote afdeling met een homogeen takenpakket.  Het voorbereiden, plannen en/of coördineren in overzichtelijke situaties, waarbij er sprake is van meerdere heterogene activiteiten of operaties. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van leiding aan een middelgrote afdeling met een heterogeen takenpakket of het geven van leiding aan een grote afdeling of dienst met een homogeen takenpakket.  Het tot een geheel samenvoegen en dirigeren van meerdere belangrijke functiegebieden en/of operationele activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van leiding aan meerdere afdelingen met heterogene activiteiten of een complex/moeilijk planbare afdeling. Vorm leidinggeven Grootte afdeling Leidinggevende 1 operationeel Leidinggevende 2 hiërarchisch Leidinggevende 3 hiërarchisch 5-15 personen 15-30 personen Aard en niveau werkzaamheden meerdere homogene of enkele heterogene activiteiten meerdere hetero gene activiteiten of operaties 50 of meer personen meerdere belang rijke functiegebieden en/of operationele activiteiten Schaal schaal 8 schaal 10 schaal 12 In de tabel wordt aangegeven hoe bovenstaande aanwijzingen van toepassing zijn op de beschreven leidinggevende functies. Op basis van bovenstaande tabel en aanwijzingen kan worden bepaald of leidinggevende functies hetzelfde niveau kennen of eventueel anders ingedeeld moeten worden. Ook het niveau van leidinggevenden van vrijwilligers kan met deze functies worden bepaald. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 178 Pagina 177

Pagina 179

Interactieve e-magazine, deze clubblad of onderwijs catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar online converteren van digitale uitgaven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication