toegekend van € 0,0522 respectievelijk € 0,1023 per afgelegde kilometer. Deze onkostenvergoeding bedraagt ten minste € 0,5924, respectievelijk € 1,6325 per gewerkte dag. 8 De werkgever kan de werknemer, aan wie hij een vervoermiddel ter beschikking heeft gesteld, toestemming geven dit vervoermiddel voor privédoeleinden te gebruiken. Voor dit privégebruik betaalt de werknemer aan de werkgever een vergoeding, die wordt berekend volgens artikel 4. 9 Zijn aan de in opdracht van de werkgever gemaakte reis ook verblijfkosten verbonden, dan worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed, tot aan een maximum van € 118,1726 per etmaal. De kosten moeten in overeenstemming zijn met de omstandigheden en de duur van de reis. Hierbij is de werknemer verplicht de normen van redelijkheid in acht te nemen. 10 De werknemer is verplicht de gegevens te overleggen op grond waarvan het bedrag van de vergoeding kan worden vastgesteld. 11 De vergoedingen worden als regel gelijk met de eerstvolgende salarisbetaling na indiening van de declaratie uitgekeerd. 22 Per 1 juli 1999. 23 Per 1 juli 1999. 24 Per 1 juli 1999. 25 Per 1 juli 1999. 26 Per 1 januari 2005. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 204 Pagina 203

Pagina 205

Interactieve eboek, deze gids of folder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal op uw website plaatsen van e-spaarprogramma.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication