BIJLAGE 13 CAO-AKKOORD DECEMBER 2014 Ex. art ikel 0. 3 CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014 – 2016 CAO-AKKOORD De MOgroep, gevestigd te Utrecht, als werkgeversorganisatie, partij bij de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, en CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag, als werknemersorganisatie partij bij deze Cao; verklaren hierbij dat zij na een lang en constructief overleg een akkoord hebben bereikt over de inhoud van de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016. Looptijd De Cao kent een looptijd van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. Loonaanpassingen Tijdens deze looptijd worden de volgende loonaanpassingen gerealiseerd:  Per 1 december 2014: 1,0% salarisstijging.  In januari 2015: een eenmalige uitkering van € 300,00 bruto, voor werknemers in dienst op 1 januari 2015, naar rato van de omvang van het dienstverband.  In 2015: een salarisstijging van € 250 op jaarbasis.  Per 1 oktober 2015: 1,0% salarisstijging.  Vanaf 1 januari 2015 wordt een extra periodieknummer toegevoegd, aan de onderkant van elke loonschaal. Hierdoor blijft de instroom op hetzelfde niveau. Cao-vernieuwing Het intensieve gezamenlijke project van Cao-partijen met als uitgangspunt individuele keuzevrijheid en optimale duurzame inzetbaarheid heeft er toe geleid dat we nu afspraken kunnen maken over de introductie van het individueel keuzebudget en het loopbaanbudget. Individueel keuzebudget CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 221 Pagina 220

Pagina 222

Interactieve e-relatiemagazine, deze PDF of boek is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie omzetten van internet rapporten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication