Werkingssfeer Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening concentreert zich steeds meer op het sociaal domein: sociale samenhang, participatie en zelfredzaamheid. Daarom is verduidelijking en vereenvoudiging van de werkingssfeer wenselijk. Gedurende de looptijd van de Cao wordt in overleg een nieuwe tekst voor de werkingssfeer opgesteld. Overige punten De afgelopen periode is door Cao-partijen gewerkt aan de kwalificatie-eis voor VVE die aan het functieboek wordt toegevoegd. Daarnaast willen Cao-partijen een functieprofiel aan de branche ter beschikking stellen die als adviesfunctie is bedoeld en die voor organisaties als inspiratie en/of voorbeeld kan dienen. Tot slot zullen we de vereenvoudiging en verduidelijking van de Cao-tekst op zo kort mogelijke termijn verder op pakken. Utrecht, 17 december 2014 Namens Cao-partijen CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 225 Pagina 224

Pagina 226

Scoor meer met een e-commerce shop in uw edities. Velen gingen u voor en publiceerden vakbladen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication