W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Inhoudsopgave A B C Hoofdstuk 1 1.1 1.1A 1.1B 1.2 1.2A 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Woord vooraf Trefwoordenregister Transitietabel Algemene bepalingen Definities Relatiepartner In- en Doorstroombanen Werkingssfeer Geheel of gedeeltelijke ontheffing toepassing Cao Karakter van de Cao en decentrale toepassing Looptijd Cao-tekst Bijlagen, overgangsregelingen en functieboek Verplichtingen van de werkgever Verplichtingen van de werknemer Hoofdstuk 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Geneeskundig onderzoek Detachering Minimum-maximum overeenkomst Einde van de arbeidsovereenkomst Overlijden van de werknemer Hoofdstuk 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Opleidingsbudget bij einde arbeidsovereenkomst Disciplinaire maatregelen Arbeidsduur en werktijden Arbeidsduur Werktijden Toepassing Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit Garantie- en overgangsregeling in verband met het afschaffen van Seniorenverlof Kampwerk Slaapdiensten in de Maatschappelijke Opvang Bereikbaarheidsdiensten Vier dagen werken in plaats van vijf Hoofdstuk 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Salaris en (jaarlijkse) uitkeringen Algemeen / Beperkingen werkingssfeer van dit hoofdstuk Vaststelling van het salaris Inschaling bij indiensttreding Jaarlijkse verhoging Overgang naar een andere functie Uitbetaling salaris vakantietoeslag Eindejaarsuitkering 228 van 347 Pagina 227

Pagina 229

Scoor meer met een online winkel in uw clubbladen. Velen gingen u voor en publiceerden brochures online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication