W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 BIJLAGE 12 Ex artikel 1.4 en Bij lage 1 Dit functieboek hoort bij Bijlage 1 van de Cao W&MD 2014 (zie Bijlage 15) en maakt als zodanig deel uit van de Cao (zie in dit verband artikel 1.4, 4.2.1 en Bijlage 1 van de Cao). Het functieboek is niet meer als bijlage van de Cao W&MD 2014 (zie Bijlage 15) gepubliceerd maar alleen nog als onderdeel van de Cao W&MD 2015 en is dan Bijlage 2. In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. Voorafgaand aan deze beschrijvingen wordt eerst in een overzicht aangegeven om welke functies het gaat en welke salarisschalen op grond van de Cao voor die functies gelden. Voor de situatie dat een in de praktijk bestaande functie eventueel niet of slechts gedeeltelijk overeenkomt met een van de in dit functieboek beschreven functies, wordt in Bijlage 1 onderdeel 2 van de Cao, aangegeven op welke wijze de toepasselijke salarisschaal dan wordt vastgesteld. FUNCTIEBOEK 340 van 347 Pagina 339

Pagina 341

Heeft u een verenigingsblad, onlinepublisher of digi-studiegidsen? Gebruik Online Touch: weekblad digitaal maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication