De werknemer die uitsluitend slaapdiensten verricht ontvangt daarvoor het volledig geldende uurloon. 6.15 TEGEMOETKOMINGEN EN VERGOEDINGEN A De werkgever stelt met instemming van de OR of PVT instellingsregelingen vast met betrekking tot de volgende onderwerpen:  Verhuiskostenvergoeding  Tegemoetkoming woon-werkverkeer  Tegemoetkoming en vergoeding voor stagiaires  Reis- en verblijfskostenvergoeding  Regeling voor thuiswerken of telewerken  Regeling kosten voor voeding en inwoning  Vergoeding telefoonkosten B Voor reis- en verblijfkosten bij dienstreizen is een Cao-regeling van toepassing waarin tevens een aantal minimumbepalingen is opgenomen . De minimumbepalingen moeten deel uitmaken van de ondernemingsregeling die de werkgever met instemming van de OR of PVT opstelt. Als geen regeling met instemming van de OR of PVT tot stand is gekomen, geldt de Cao-regeling zelf. De regeling met de minimum-bepalingen is opgenomen in Bijlage 7. Voor de overige regelingen zijn voorbeeldregelingen beschikbaar op www.fcb.nl/welzijn/cao. 6.16 REGISTRATIEKOSTEN WET BIG De werkgever vergoedt aan de werknemer die de functie van verpleegkundige vervult eenmalig de registratiekosten in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). 6.17 TEGEMOETKOMING PREMIE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING De tegemoetkoming premie ziektekosten bedraagt in 2015 € 10,-- bruto per werknemer per maand ongeacht de omvang van het dienstverband. Met ingang van 1 januari 2016 wordt deze tegemoetkoming van € 10,-- bruto maandelijks toegevoegd aan het individueel budget, behalve als de werkgever deze tegemoetkoming verstrekt als vergoeding in het kader van de Werkkostenregeling. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 50 Pagina 49

Pagina 51

Voor uitgaven, online folders en PDF-en zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw magazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication