B FUNCTIEMATRIX In onderstaand overzicht worden de in dit functieboek beschreven matrixfuncties en de daarbij behorende salarisschalen schematisch weergegeven. FUNCTIEMATRIX Salarisschaal 1 2 3 4 5 6 Primair proces Facilitair, staf en l dinggevend ei Assistent welzijn, Contactmedewerker 1 huishoudelijk medewerker, Assistent beheerder Telefonist/receptionist Nachtwaker Sociaal cultureel werker 1, Sociaal pedagogisch werker 1, Contactmedewerker 2 Ziekenverzorgende, Peuterspeelzaalleidster 1 Activiteitenbegeleider, Sociaal cultureel werker 2, Sociaal pedagogisch werker 2, Begeleider vrijetijdsbesteding, Peuterspeelzaalleidster 2 7 8 Budgetconsulent, Verpleegkundige 9 10 11 12 13 14 15 Sociaal cultureel werker 3, Sociaal pedagogisch werker 3, Maatschappelijk werker 1, Woonbegeleider, Ouderenadviseur, Consulent, Sociaal raadsman, Bewindvoerder, Trajectbegeleider, Jobcoach, Telefonisch hulpverlener, Trainer Maatschappelijk werker 2, Adviseur Sociaal cultureel werker 4, Projectmanager, Wetenschappelijk functionaris Administratief/secretarieel medewerker 1 Secretaresse 2, Administratief medewerker 2, Beheerder Systeembeheerder, Staf/ beleidsmedewerker 1, Secretaresse 3, Kok Administratief medewerker 3, Zakelijk leider Staf/beleidsmedewerker 2, Leidinggevende 1, Begeleider vrijwilligers Staf/beleidsmedewerker 3 Leidinggevende 2 Controller Leidinggevende 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 70 Pagina 69

Pagina 71

Interactieve digi studiegids, deze relatiemagazine of artikel is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van eonderwijs catalogussen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication