 Geeft cliënt inzicht in financiële situatie onder andere door inventarisatie van inkomsten, uitgaven en schulden;  Adviseert de cliënt, bijvoorbeeld over zijn of haar bestedingspatroon. Verstrekt bijvoorbeeld leefgeld ten behoeve van budgetbeheer en begeleidt de gedragsverandering met betrekking tot het huishoudelijk management;  Verleent overige concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en brieven schrijven in naam van de cliënt; Resultaat  Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;  Betrekt de leefomgeving zo nodig bij de uitvoering van het plan;  Adviseert cliënt, bijvoorbeeld over mogelijke handelswijzen bij instanties;  Informeert cliënt over mogelijke oorzaken van materiële en/of immateriële problemen;  Geeft trainingen om sociale en praktische vaardigheden te vergroten;  Bemiddelt bij conflicten en belangentegenstellingen;  rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving;  Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden;  Gaat contact aan en onderhoudt dit met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de directe hulpverlening op lokaal niveau;  Evalueert het woonbegeleidingsplan en stelt dit zo nodig bij. manier (bijna) is behaald. Dienstverlening optimaliseren  Begeleidt, ondersteunt en adviseert collega's, vrijwilligers en stagiaires;  Organiseert speciale projecten, zet deze op en voert ze uit;  Draagt bij aan het ontwikkelen van het instellingsbeleid;  Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bij;  Gaat contact aan en onderhoudt dit met andere hulpverleners, instanties en organisaties, zowel op lokaal als regionaal en mogelijk landelijk niveau voor het inlichten van andere instanties over gesignaleerde knelpunten en (mogelijke) gevolgen. Licht instanties en hulpverleners in en licht ze voor over de positie van specifieke groepen en verzorgt daartoe trainingen; Resultaat  Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;  Neemt structureel deel aan (multidisciplinair) overleg op lokaal, regionaal en zo nodig landelijk niveau. : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat de instelling kan inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;  Kennis van en inzicht in relevante methodieken;  Kennis van de sociale kaart;  Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;  Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de cliënt. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten en de begeleiding van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand, voor het kunnen CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 81 : Woonbegeleidingsplan uitgevoerd, zodanig dat het doel op een inzichtelijke en methodische Pagina 80

Pagina 82

Heeft u een catalogus, digitaalbladeren of web reclamefolders? Gebruik Online Touch: vaktijdschrift online bladerbaar op uw website plaatsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication