8 Contactmedewerker 1 Algemene kenmerken De Contactmedewerker 1 is werkzaam in en vanuit diverse soorten welzijnsinstellingen en voorzieningen die zich onder andere richten op bewoners in de wijk. De participatie, emancipatie en de integratie van de doelgroep bevorderen is een belangrijk uitgangspunt bij het uitvoeren van de functie. Veelvoorkomende functienamen zijn onder meer: buurtmoeder, contactouder, assistent ouderbetrokkenheid, buurtvader, buurtmeester et cetera. De Contactmedewerker 1 is een contactfunctie en vervult een brugfunctie tussen de doelgroep, instellingen en instanties. Doel van de f unct ie Het bevorderen en stimuleren van de participatie en integratie van de doelgroep door het leggen van contacten en het geven van informatie. Organisat orische positie De Contactmedewerker 1 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd en ontvangt functioneel leiding van Sociaal Cultureel Werkers of andere functionarissen, die aan de instellingen en voorzieningen zijn verbonden. Resultaat gebieden Signaleren en contacten leggen Bezoekt, om kennis te maken, de doelgroep in de eigen leefomgeving, bijvoorbeeld thuis;  Bespreekt de wensen, behoeften en problemen van de doelgroep met de welzijnsinstellingen;  Fungeert als aanspreekpunt voor buurtbewoners voor vragen en klachten op het gebied van woon- en leefklimaat door aanwezig te zijn in de woonwijk en instellingen; Resultaat  Vervult een brugfunctie tussen bewoners en instellingen;  Geeft informatie over het aanbod van de instellingen. : Contacten gelegd, zodanig dat de instellingen van wensen, behoeften en problemen op de hoogte zijn en de doelgroep de weg naar de instelling weet te vinden. Informatie geven  Stelt zich op de hoogte van de mogelijkheden van het activiteitenaanbod en informatiemateriaal; Resultaat  Geeft informatie over activiteiten aan de deelnemende gezinnen thuis en/of in de wijk;  Stimuleert de leden van de doelgroep tot deelname aan (groeps)gerichte activiteiten in de wijk. : Informatie gegeven, zodanig dat de doelgroep op de hoogte is van activiteiten en gestimuleerd is deel te nemen. Wijksfeer (mede)bevorderen Resultaat  Levert een bijdrage aan het verbeteren van rust, veiligheid en onderlinge contacten;  Verricht hand- en spandiensten bij de bestrijding van overlast, vandalisme, kleine criminaliteit, verpaupering en de handhaving van een optimaal leefmilieu in de wijk. : Wijksfeer (mede)bevorderd, zodanig dat bewoners op maatschappelijk aanvaardbare wijze met elkaar en met de wijk omgaan. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 87 Pagina 86

Pagina 88

Scoor meer met een webwinkel in uw uitgaves. Velen gingen u voor en publiceerden relatiemagazines online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication