Scholing: van specialist naar buurtcoach Wat doe je als je als welzijnsorganisatie per 2015 wordt opgeheven? Dan zorg je dat je je medewerkers in stelling brengt voor de toekomst. Bij IJsselkring Welzijn en Hulpverlening zijn 25 voormalig agogisch medewerkers bijgeschoold tot buurtcoach: de functie van de toekomst in Doetinchem. Daarbij werd gebruik gemaakt van de FCB Stimuleringsregeling Leren & Ontwikkelen voor Professionals. De gemeente Doetinchem gaat plek bieden aan ruim 60 buurtcoaches: generalisten, die méér eigen regie bij de klant leggen en méér de wijken in trekken. De buurtcoach heeft kennis van veel werkterreinen en verwijst door waar nodig. Aan de pilot in 2012 deden 8 medewerkers van IJsselkring mee. ‘Zo kregen wij een helder beeld van de lokale vraag naar deze brede functie en de benodigde competenties. Wij wilden onze medewerkers de kans geven om regie te nemen op hun eigen ontwikkeling’, vertelt Marjoes Veldman, die vanuit de afdeling P&O het traject bij IJsselkring begeleidde. De keuze viel op de post-hbo opleiding Buurtcoach/Sociaal Werker Maatschappelijke Ondersteuning van de Christelijke Hogeschool Ede. Opleiding In 2013 volgden de studenten 12 opleidingsdagen in een eigen buurtcentrum. De medewerkers leverden de helft van de opleidingstijd in als vakantie uren. ‘Over het algemeen deden zij dit graag’, aldus Marjoes. Ze ontdekten dat ze stiekem al veel in huis hebben voor de functie van buurtcoach. Competenties als het activeren van sociale verbanden, op mensen afgaan, netwerken & ondernemerschap en werken vanuit het principe van één huishouden, één plan, één hulpverlener’ werden in de opleiding aangescherpt met theorie, intervisie en in casuïstiekbespreking. Ook een POP maakte deel uit van de opleiding. Medewerker kwamen er achter dat de generieke werkwijze meer omvatte dan het simpelweg verhangen van de bordjes. Training on the job Sinds 2014 zijn alle specialistische functies bij IJsselkring vervallen. Medewerkers werken nu al generiek als sociaal werker: er zijn geen ouderenwerkers, opvoedondersteuners of opbouwmedewerkers meer. Een overgangssituatie naar 1 januari 2015: het moment waarop de buurtcoaches gaan werken onder een centrale overheidsorganisatie. Veel medewerkers zijn blij met hun nieuwe functie. ‘Natuurlijk vinden sommigen het jammer om hun specialisatie los te laten. Die voelen zich erg verbonden met een doelgroep. Maar daar komt betrokkenheid bij cliënten en meer samenwerking met andere disciplines voor in de plaats. De medewerkers geven vooral aan dat zij onderling veel van elkaar leren. Het ‘training on the job’ effect is enorm.’ Financiering scholing Voor de scholing van de medewerkers maakte IJsselkring gebruik van de FCB Stimuleringsregeling Leren & Ontwikkelen voor Professionals. Deze regeling is inmiddels gesloten, maar er is een nieuwe, vergelijkbare regeling voor in de plaats gekomen. Gericht op het stimuleren en faciliteren van de ‘krachtige sociaal werker’. De overheid en de sociale partners geven hiermee via FCB een extra impuls aan de competentie-ontwikkeling van zowel professionals, staf als management. Dit kan voor scholingstrajecten een vergoeding betekenen tot maar liefst 75%! ’ Meer informatie of een aanvraag indienen? Kijk op www.fcbwelzijn.nl voor een overzicht van alle regelingen voor (om)scholing en loopbaantrajecten FCB Scholingsgids Om de keuze voor een geschikte opleiding of training te vereenvoudigen, heeft FCB een scholingsgids ontwikkeld. De gids bevat een uitgebreid overzicht van allerlei cursussen, trainingen en complete opleidingen die specifiek gericht zijn op de scholing van werknemers in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Alle gecertificeerde deelnemers van de post-hbo opleiding tot buurtcoach. 14 De Scholingsgids staat op www.fcbwelzijn.nl bij leren en ontwikkelen/ scholing en training Pagina 13

Pagina 15

Voor PDF's, online gebruiksaanwijzingen en onderzoeksrapporten zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw catalogussen.

FCB Magazine WMD zomer 2014 Lees publicatie 10436Home


You need flash player to view this online publication