Bas van Mierlo en Jeanet Veenstra te voorkomen dat de methodiek wegzakt, heeft Zienn een borgingsstructuur ontwikkeld. Zo worden er momenteel twee interne trainers opgeleid, die voortaan zelf collega’s gaan trainen. Ook heeft elk team een vaandeldrager: een medewerker die extra geschoold is in de motiverende gespreksvoering. ‘Zij ondersteunen de collega’s bij het inzetten van motiverende gespreksvoering en zijn zo kwaliteitsbewakers, samen met de leidinggevende. Ze houden bijvoorbeeld in de gaten of cliëntbesprekingen ook in deze stijl worden gevoerd. Met de vaandeldragers willen we het niveau constant houden en zo mogelijk verhogen.’ Verder spelen de methodiekadviseurs binnen Zienn een belangrijke rol in de borging van motiverende gespreksvoering. Bas van Mierlo: ‘De adviseurs 20 Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening bewaken de methodiek van het herstelwerk en voeren daarvoor veel éénop-één-gesprekken met medewerkers. Daarin komt de communicatiestijl ook aan bod.’ De adviseurs zijn extra getraind in motiverende gespreksvoering. Datzelfde geldt voor P&O’ers bij ‘We hebben met z’n allen een sterke basis gelegd’ Zienn. ‘Zij gaan over loopbaanontwikkeling en mobiliteitstrajecten. Dat zijn soms lastige gesprekken. Een tegenstribbelende medewerker verschilt niet zo veel van een tegenstribbelende cliënt. Motiverende gespreksvoering helpt P&O’ers om op een andere ma Pagina 19

Pagina 21

Voor flyers, online archief en onderwijscatalogussen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw archief.

Ruim Baan Welzijn september 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication