Artikel in Cao 2014:  9.5 Medezeggenschap Bijlage 10 Cao akkoord 2012 – 2013 Bijlage 11:  11.1 Modaliteiten arbeidsduur  11.2 Verhuiskostenregeling  11.3 Reis- en verblijfskostenvergoeding  11.4 Beoordelingsregeling  11.5 Arbeidsongeschikt voor 1 januari 2004 Bijlage 12 Functieboek Bijlage 13 Uitvoeringsregeling wachtgeld Bijlage 15 Reglement gelijkstellingcommissie Opgenomen in de nieuwe Cao W&MD: Vervallen, want dit komt niet meer voor Vervallen, vervangen door Cao-akkoord december 2014 in Bijlage 13 Niet meer relevant Artikel 6.15 Artikel 6.15 en Bijlage 7 Bijlage 4 Artikel 7.9 Bijlage 2 Artikel 3.3, 7.3, 7.4, 7.5 en Bijlage 8 Bijlage 14 Landelijk sociaal plan peuterspeelzalen Vervallen vanwege de opzegging per 31 december 2013 Bijlage 10 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 10 Pagina 9

Pagina 11

Interactieve digi-handleiding, deze vaktijdschrift of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online zetten van erapporten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication