Artikel in Cao 2014:  9.5 Medezeggenschap Bijlage 10 Cao akkoord 2012 – 2013 Bijlage 11:  11.1 Modaliteiten arbeidsduur  11.2 Verhuiskostenregeling  11.3 Reis- en verblijfskostenvergoeding  11.4 Beoordelingsregeling  11.5 Arbeidsongeschikt voor 1 januari 2004 Bijlage 12 Functieboek Bijlage 13 Uitvoeringsregeling wachtgeld Bijlage 15 Reglement gelijkstellingcommissie Opgenomen in de nieuwe Cao W&MD: Vervallen, want dit komt niet meer voor Vervallen, vervangen door Cao-akkoord december 2014 in Bijlage 13 Niet meer relevant Artikel 6.15 Artikel 6.15 en Bijlage 7 Bijlage 4 Artikel 7.9 Bijlage 2 Artikel 3.3, 7.3, 7.4, 7.5 en Bijlage 8 Bijlage 14 Landelijk sociaal plan peuterspeelzalen Vervallen vanwege de opzegging per 31 december 2013 Bijlage 10 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 10 Pagina 9

Pagina 11

Scoor meer met een online shop in uw drukwerk. Velen gingen u voor en publiceerden drukwerk online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication