Artikel in Cao 2014:  11.2 Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid  11.3 Ontslagbescherming gedeeltelijk arbeidsongeschikten  11.4 Overname personeel bij aanbesteding  11.5 Reorganisaties en fusies  11.6 Financiële aanspraken bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden Hoofdstuk 12 Keuzemogelijkheden  12.0 Werkkostenregeling  12.1 Inwisselen arbeidsvoorwaarden  12.2 Bronnen en doelen  12.3 Kopen van vakantiedagen  12.4 Inwisselen voor geld  12.5 Aanvullen pensioenaanspraken kopen  12.6 vervallen  12.7 vervallen  12.8 Fietsenplan  12.9 Vakbondscontributie  12.10 Studiekosten Hoofdstuk 13 Medezeggenschap  13.1 Ondernemingsraad  13.2 Personeelsvertegenwoordiging  13.3 Tijdsbesteding en vervanging  13.4 Bovenwettelijke faciliteiten en bevoegdheden  13.5 Bovenwettelijke faciliteiten en bevoegdheden PVT  13.6 Instemmingsrecht OR en PVT  13.7 Bestuurssamenstelling  13.8 Vakbondsverlof  13.9 Vakbondsfaciliteiten Hoofdstuk 14 geschillenregeling  14.1 Geschillenregeling Bijlage 1 Functiematrix Bijlage 2 Salarisschalen Bijlage 3 Organisaties waarop art 4.2 t/m 4.5 niet van toepassing is Bijlage 4 Toepassing Arbeidstijdenwet en – besluit Bijlage 5: vervallen Bijlage 6 Garantie- en overgangsregeling seniorenverlof Bijlage 7 Reglement commissie van geschillen Bijlage 8 Artikel 7:668A BW leden 1 en 2 Bijlage 9:  9.1 In- en doorstroombanen  9.2 vervallen  9.3 Bepalingen salaris en functiegebouw  9.4 Vervroegde uittreding Opgenomen in de nieuwe Cao W&MD: Artikel 7.10 Artikel 7.8 Artikel 7.1 en 7.2 Artikel 3.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 en Bijlage 8 Het gehele hoofdstuk is te komen vervallen. In plaats hiervan is hoofdstuk 3 en 4opgenomen. Artikel 4.3 Artikel 4.3 Artikel 4.3 Artikel 8.2 Artikel 8.2 Artikel 8.3 Artikel 8.4 Artikel 8.5 Artikel 8.6 Artikel 8.7 Artikel 8.8 Artikel 8.9 Artikel 9.1, 9.2 en Bijlage 11 Bijlage 1 Artikel 6.4 Artikel 6.1 Artikel 5.3 Artikel 4.2, 5.10 en Bijlage 5 Bijlage11 Artikel 2.2 Bijlage 6 Bijlage 3 Vervallen want geen toegang meer mogelijk CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 9 Pagina 8

Pagina 10

Heeft u een pdf, bladerbrochure of internet flyers? Gebruik Online Touch: tijdschrift digitaal maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication