Artikel in Cao 2014: Hoofdstuk 4 Salaris en uitkeringen  4.1 Algemeen en beperkingen  4.2 Vaststelling salaris  4.3 Inschaling bij indiensttreding  4.4 Jaarlijkse verhoging  4.5 Overgang naar andere functie  4.6 Uitbetaling salaris  4.7 vakantietoeslag  4.8 Eindejaarsuitkering  4.9 Jubileumuitkering  4.10 Eenmalige uitkering Hoofdstuk 5 Toeslagen  5.1 Toeslag waarneming hogere functie  5.2 Onregelmatigheidstoeslagen  5.3 Arbeidsmarkttoeslag  5.4 Bereikbaarheidstoeslag  5.5 Slaapdiensttoeslag Hoofdstuk 6 Tegemoet komingen en vergoedingen  6.1 Verhuiskostenvergoeding  6.2 Tegemoetkoming woon-werkverkeer  6.3 Vergoedingen stagiaires  6.4 Reis- en verblijfskosten  6.5 Tegemoetkoming ziektekostenverzekering  6.6 Thuiswerken  6.7 Voeding en inwoning  6.8 Telefoonkosten  6.9 Registratiekosten Wet BIG Hoofdstuk 7 Verlof  7.1 vakantie-uren  7.2 vakantieverlof  7.3 vakantieverlof bij einde dienstverband  7.4 Feestdagen  7.5 Buitengewoon verlof  7.6 Levensloopverlof  7.7 Werk en privé Hoofdstuk 8 Employability  8.1 Scholings- en loopbaanbeleid  8.2 Bijscholing  8.3 Beoordelingsregeling  8.4 Vitaliteitsbudget Hoofdstuk 9 Arbeidsomstandigheden  9.1 Arbocatalogus  9.2 Risico inventarisatie en evaluatie Hoofdstuk 10 Pensioen  10.1 Pensioen  10.2 Pensioenpremie  10.3 Melding OBU Hoofdstuk 11 Werkgelegenheid en sociale zekerheid  11.1 vervallen Artikel 6.15 Artikel 6.15 Artikel 6.15 Artikel 6.15 en Bijlage 7 Artikel 4.2 en 6.17 Artikel 6.15 Artikel 6.15 Artikel 6.15 Artikel 6.16 Artikel 5.7 Artikel 5.7 Niet meer opgenomen, is vanzelfsprekend Artikel 5.9 Artikel 4.2 en 5.10 Artikel 5.12 Hoofdstuk 3 en 4, artikel 5.10 en 5.11 In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 Artikel 3.4 Artikel 6.5 Artikel 3.2 en 3.5 en Bijlage 5 Artikel 7.11 Artikel 7.11 Artikel 7.12 Artikel 7.12 Vervallen, geen instroom meer mogelijk Artikel 7.9 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 8 Opgenomen in de nieuwe Cao W&MD: Artikel 6.1 Artikel 6.2 Artikel 6.2 en 6.3 Artikel 6.5 Artikel 6.2 en 6.3 Artikel 6.8 Artikel 4.2 en 6.9 Artikel 4.2 en 6.10 Artikel 4.2 en 6.11 Artikel 6.6Cao Artikel 6.2 Artikel 6.12 Artikel 6.2 Artikel 6.13 Artikel 6.14 Pagina 7

Pagina 9

Voor flyers, online onderzoeksrapporten en gebruiksaanwijzingen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw archief.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication