Onderstaande werkzaamheden betreffen dezelfde als die van de peuterspeelzaalleid(st)er 1: Peuters begeleiden  Schept een gezellig, veilig, stimulerend en positief groepsklimaat, waar het kind zich vrij kan ontwikkelen;  Stimuleert de peuter tot een gelijkwaardige participatie in de groep, stimuleert de cognitieve, sociale, emotionele, zintuiglijk motorische, creatieve en taalontwikkeling door middel van op de leeftijd en capaciteiten afgestemde activiteiten;  Houdt toezicht gedurende de uitvoering van activiteiten, stelt regels, geeft grenzen aan, corrigeert waar nodig en bewaakt hygiëne en veilig gebruik van materialen;  Werkt volgens een pedagogisch plan en stemt de activiteiten hierop af;  Signaleert naar de leidinggevende indien een kind meer hulp of ondersteuning nodig heeft dan binnen de peuterspeelzaal geboden kan worden en doorverwijzing naar andere instanties en/of instellingen nodig is. Houdt na doorverwijzing contact; Resultaat  Werkt samen en stemt aanpak en werkwijze af met partners als onderwijsinstellingen, consultatiebureaus en/of andere organisaties. zij opgevangen, ontwikkeld, opgevoed en gestimuleerd worden zoals overeengekomen in het pedagogisch plan. Peuters verzorgen  Verzorgt de peuters, wat betreft eten en drinken, eventuele toediening van medicijnen, verschoont kinderen, helpt bij het zindelijk worden;  Stimuleert de zelfstandige uitvoering van de algemene dagelijkse handelingen, zoals aankleden, persoonlijke verzorging en dergelijke. Resultaat : Gedurende de overeengekomen periode peuters verzorgd conform de hygiëne-eisen en afspraken met ouders/ verzorgers. Informatie uitwisselen  Doet plaatsingsgesprekken of woont deze bij en verzorgt de introductie van nieuwe kinderen en ouders;  Onderhoudt contact met ouders/verzorgers en informeert bij de dagelijkse ontvangst naar specifieke met de peuter verband houdende aandachtspunten, zoals dagritme, voeding en dergelijke. Beantwoordt vragen van ouders over bijvoorbeeld opvoedingsvraagstukken of verwijst door. Stimuleert de betrokkenheid van ouders;  Organiseert, in overleg met collega's, thema- en ouderavonden waarbij opvoeding ondersteunende onderwerpen behandeld worden;  Stemt met collega's de dagindeling en de verdeling van werkzaamheden af en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en werkoverdracht; Resultaat  Neemt deel aan werkoverleg;  Verricht lichte administratieve werkzaamheden die verband houden met genoemde werkzaamheden. peuters, wijzigingen en activiteiten zo goed mogelijk kunnen plaatsvinden. huishoudelijke activiteiten verrichten en materialen beheren Resultaat  Verricht licht huishoudelijke activiteiten, zoals het dekken en afruimen van de eettafel;  Draagt mede zorg voor de goede staat en eventueel vervanging van de materialen. : huishoudelijke activiteiten verricht en materialen beheerd, zodanig dat de peuter zich in een hygiënische en veilige omgeving kan ontwikkelen. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 104 : Informatie gevraagd en verstrekt, zodanig dat de dagelijkse verzorging en begeleiding van : Peuters begeleid gedurende de met de ouders/verzorgers afgesproken periode, zodanig dat Pagina 103

Pagina 105

Voor PDF-en, online uitgaven en spaarprogramma zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw kranten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication