17 Consulent Algemene kenmerken De Consulent is werkzaam in welzijnsinstellingen die zich richten op maatschappelijke activering en participatie van diverse doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, vrouwen en culturele minderheden. Doel is het bevorderen van de maatschappelijke zelfstandigheid van individuen en groepen. De functie is vaak de spin in het web. Doel van de f unct ie Het bevorderen van de maatschappelijke zelfstandigheid van (groepen) mensen door het leveren van doelgerichte en systematische stimulering van bewustwordings- en leerprocessen. Organisat orische positie De Consulent ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Con sulent geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden  Informatie en advies geven  Geeft advies aan individuen en groepen over vraagstukken die betrekking hebben op de doelgroep;  Stelt informatie en documentatiemateriaal beschikbaar aan individuen, groepen, overheid en instellingen;  Doet aan deskundigheidsbevordering door middel van bijvoorbeeld kadervorming en kadertraining bij individuen, groepen, overheden en instellingen en begeleidt hierin; Resultaat  Ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en houdt documentatie bij. geïnformeerd over de situatie van de doelgroep. Belangen behartigen  Komt op voor de belangen van individuen of een groep bij overheden, instellingen en maatschappelijke organisaties; Resultaat  Bevordert de toegankelijkheid en toerusting van algemene voorzieningen voor de doelgroep;  Verleent hulp aan individuen of groepen, die zelf hun belangen bepleiten. : Belangen behartigd, zodanig dat de maatschappelijke zelfstandigheid van de doelgroep is bevorderd. Individuen en groepen begeleiden  Ondersteunt en begeleidt individuen of groepen bij de uitvoering van programma's en activiteiten door middel van voorlichting, scholing en documentatiemateriaal;  Ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van projecten;  Biedt groepen ondersteuning bij het organiseren en begeleiden van studie- en ontmoetingsdagen;  Ondersteunt bij het oprichten en instandhouden van overlegnetwerken en bij het zichtbaar maken van gestelde doelen door middel van beïnvloeding van de publieke opinie.  Signaleert laatste ontwikkelingen in eigen vakgebied, zowel theoretisch als praktisch en publiceert hierover; : Informatie en advies gegeven, zodanig dat individuen, groepen en overheden goed zijn CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 109 Pagina 108

Pagina 110

Scoor meer met een e-commerce shop in uw edities. Velen gingen u voor en publiceerden relatiemagazines online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication