Resultaat : Individuen en groepen begeleid, zodanig dat de sociaal-psychologische en economische zelfstandigheid van individuen en groepen door allerlei projecten, scholing, voorlichting en overlegstructuren wordt bevorderd. Dienstverlening ontwikkelen  Ontwikkelt programma's, activiteiten en overlegvormen om gesignaleerde knelpunten op te lossen;  Draagt (mede)zorg voor de ontwikkeling van doelen ter verbetering van de situatie van de doelgroep;  Vertaalt individuele klachten en problemen naar structurele knelpunten in de maatschappelijke positie van deze groep en zet deze vervolgens om in voorstellen tot wijziging van beleid, weten regelgeving. Resultaat : Dienstverlening ontwikkeld, zodanig dat de instelling kan inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van (overheids-)instellingen, beleid, procedures en richtlijnen;  Kennis van de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij. Specifieke functiekenmerken  Analytisch vermogen voor het signaleren van knelpunten en het vertalen hiervan in advies;  Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden en instellingen;  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bij het geven van advies;  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij het opstellen van voorlichtingsmateriaal. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 110 Pagina 109

Pagina 111

Interactieve web tijdschrift, deze editie of krant is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van digi magazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication