18 Sociaal Raadsman Algemene kenmerken De Sociaal Raadsman is werkzaam in diverse soorten welzijnsinstellingen, die maatschappelijk werk in hun dienstenpakket hebben. De functie vormt een schakel tussen de cliënt en (maatschappelijke) instanties. De Sociaal Raadsman richt zich in het (individuele) contact op vragen, tekorten en problemen van cliënten die samenhangen met sociale zekerheid, belastingen, arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs en consumentenzaken. Doel van de f unct ie Het ondersteunen van de cliënt zodat deze zichzelf, op sociaal juridisch vlak, (weer) als zelfstandig persoon kan manifesteren in wisselwerking met de naaste omgeving en/of voorzieningen. Organisat orische positie De Sociaal Raadsman ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Sociaal Raadsman kan functioneel leiding geven aan stagiaires en vrijwilligers. Resultaat gebieden Vraag inventariseren  Verzamelt informatie over de cliënt en de leefomgeving, verkent daarmee de situatie, de (complexiteit van de) sociaal juridische problematiek, de behoeften en de motivatie van de cliënt; Resultaat  Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening. dienstaanbod kan worden gedaan. Dienst(en) uitvoeren  Verwijst cliënten, bijvoorbeeld in gevallen waarbij specialistische hulp nodig is;  Indiceert andere voorzieningen en instellingen;  Begeleidt zowel individuele als groepsgerichte activiteiten die gericht zijn op preventie;  Organiseert, zet op en voert voorlichtingsactiviteiten uit aan cliënten;  Adviseert de cliënt, bijvoorbeeld over mogelijke handelswijzen bij instanties;  Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;  Verleent concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en brieven schrijven namens de cliënt; Resultaat  Verricht intermediaire activiteiten, zoals pleitnotities schrijven en bemiddelen in conflicten;  Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden. of het probleem is opgelost. Dienstverlening optimaliseren  Coördineert de dienstverlening;  Begeleidt, ondersteunt en adviseert collega's, vrijwilligers en stagiaires zo nodig;  Draagt bij aan het ontwikkelen van instellingsbeleid;  Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 111 : Dienst aan de hand van vraag geleverd, zodanig dat de vraag van de cliënt is beantwoord : Vraag geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse en Pagina 110

Pagina 112

Interactieve ehandleiding, deze club blad of editie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een digitale publicatie van web handleidingen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication