 Verricht belangenbehartigende activiteiten, zoals andere instanties inlichten over gesignaleerde knelpunten en (mogelijke) gevolgen, instanties en hulpverleners inlichten over de positie van specifieke groepen en het verzorgen van trainingen;  Onderhoudt contact met andere hulpverleners, instanties en organisaties zowel op lokaal als regionaal en mogelijk landelijk niveau; Resultaat  Neemt deel aan (multidisciplinair) overleg op lokaal en regionaal niveau. kunnen worden geholpen. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Kennis op sociaal juridisch terrein;  Kennis van en inzicht in wet- en regelgeving;  Kennis van de sociale kaart. Specifieke kenmerken  Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten en contact onderhouden met externe instanties;  Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten, nota's en registratiesystemen. : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 112 Pagina 111

Pagina 113

Scoor meer met een online winkel in uw mailings. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs magazines online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication