 Verricht belangenbehartigende activiteiten, zoals andere instanties inlichten over gesignaleerde knelpunten en (mogelijke) gevolgen, instanties en hulpverleners inlichten over de positie van specifieke groepen en het verzorgen van trainingen;  Onderhoudt contact met andere hulpverleners, instanties en organisaties zowel op lokaal als regionaal en mogelijk landelijk niveau; Resultaat  Neemt deel aan (multidisciplinair) overleg op lokaal en regionaal niveau. kunnen worden geholpen. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Kennis op sociaal juridisch terrein;  Kennis van en inzicht in wet- en regelgeving;  Kennis van de sociale kaart. Specifieke kenmerken  Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten en contact onderhouden met externe instanties;  Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten, nota's en registratiesystemen. : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 112 Pagina 111

Pagina 113

Interactieve e-rapport, deze club blad of spaarprogramma is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online plaatsen van digitale flyers.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication