 Verleent concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en brieven schrijven namens cliënt;  Ondersteunt leefomgeving, zoals leden van het gezin, zodanig dat zij een constructieve bijdrage kunnen leveren in het hulpverleningsproces;  Begeleidt activiteiten gericht op preventie;  Verricht intermediaire activiteiten, zoals bemiddelen in conflicten;  Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden;  Onderhoudt contact met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de directe hulpverlening op lokaal niveau; Resultaat  Evalueert hulpverleningsplan en stelt dit zo nodig bij. manier (bijna) is behaald. Dienstverlening optimaliseren Resultaat  Coördineert de eigen hulpverlening;  Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving;  Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de directe hulpverlening en bespreekt deze;  Houdt eigen deskundigheid op peil;  Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;  Neemt deel aan intern en multidisciplinair overleg op lokaal niveau. : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden geholpen. Profiel van de functie Kennis  HBO werk- en denkniveau;  Afgeronde relevante HBO-opleiding Maatschappelijk Werk, zoals weergegeven in Bijlage 2 van het functieboek (voor zover deze functie wordt uitgeoefend binnen een instelling voor Maatschappelijk Werk);  Kennis van de sociale kaart;  Basiskennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën. Werknemers die nog in opleiding zijn voor deze functie, kunnen worden aangesteld in de genoemde functie. Het salaris van de werknemer wordt in dat geval vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 6.3 van de Cao . Specifieke kenmerken  Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een hulpverleningsplan;  Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;  Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de leefomgeving van de cliënt;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen;  Probleemoplossend vermogen;  Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties. : Hulpverleningsplan uitgevoerd, zodanig dat het doel op een inzichtelijke en methodische CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 114 Pagina 113

Pagina 115

Heeft u een krant, online publisher of eweekbladen? Gebruik Online Touch: rapport digitaal bladerbaar maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication