28 Trainer Algemene kenmerken De Trainer is werkzaam in vormings-, trainings- en adviescentra, maar kan ook voorkomen binnen andere welzijnsinstellingen. De Trainer is gericht op het bieden van training aan instellingen, adviesraden en medezeggenschapsorganen. De trainingen betreffen over het algemeen min of meer bekende onderwerpen voor de trainer en vinden veelal plaats in een voor de trainer bekende setting. Doel van de f unct ie De kennis en vaardigheden van mensen in organisaties en/of van de doelgroep vergroten, zodat zij beter kunnen functioneren (door het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van opleidingen en advies). Organisat orische positie De Trainer ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling, waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Trainer geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Trainings-(on)mogelijkheden signaleren en adviseren  Signaleert en bespreekt de aard en omvang van trainingsbehoeften met de opdrachtgever aan de hand van ontwikkelingen binnen en buiten de instelling; Resultaat  Stemt trainingsbehoeften binnen en buiten de instelling op elkaar af;  Overlegt met opdrachtgever over de geschikte vorm en inhoud van de lesstof;  Maakt (on)mogelijkheden van trainingen inzichtelijk. : Trainings-(on)mogelijkheden gesignaleerd en geadviseerd, zodanig dat trainingsbehoeften binnen de instelling inzichtelijk zijn en (on)mogelijkheden van trainingen gecommuniceerd naar de opdrachtgever. Trainingen ontwikkelen  Stelt leerdoelen vast naar aanleiding van interne en/of externe trainingsbehoeften op het gebied van (product)kennis, vaardigheden en/of gedrag; Resultaat  Vertaalt leerdoelen in lesstof, lesvorm en doorlooptijd in opleidingsprogramma's;  Onderzoekt of bestaande lesstof te hergebruiken of actualiseren is;  Houdt zich op de hoogte van (technische) ontwikkelingen binnen het vakgebied;  Ontwikkelt trainingsmateriaal en werkvormen. : Trainingen zijn ontwikkeld, zodanig dat leerdoelen zijn bepaald en vertaald in opleidingsprogramma's conform afspraken en gestelde kwaliteitseisen. Trainingen uitvoeren en evalueren  Verzorgt de introductiecursus ten aanzien van nieuwe medewerkers;  Organiseert en geeft trainingen;  Bespreekt vorderingen met de opdrachtgever en rapporteert erover;  Organiseert presentaties en/of workshops en nodigt hiervoor eventueel gastdocenten uit;  Neemt toetsen/examens af;  Evalueert de inhoud en lesvorm van trainingen met cursisten. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 132 Pagina 131

Pagina 133

Scoor meer met een online shop in uw archief. Velen gingen u voor en publiceerden publicaties online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication