Resultaat  Zet medicijnen uit en dient deze toe;  Evalueert de zorg en stelt zo nodig bij;  Houdt inloopspreekuren, indien van toepassing;  Houdt de cliëntenadministratie bij. (bijna) zijn behaald. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  BIG-registratie. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het geven van individuele voorlichting, het onderhouden van contacten met families en het afstemmen van werkzaamheden met collega's;  Tact en invoelend vermogen voor het verplegen/verzorgen van patiënten;  Oplettendheid voor het signaleren van veranderingen in de lichamelijke/psychische gesteldheid;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het op eenduidige en heldere wijze overdragen van (zorg) informatie;  Bewegingsvaardigheid voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. : Zorgplan uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke en methodische manier CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 131 Pagina 130

Pagina 132

Voor archief, online onderwijs catalogi en maandbladen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw PDF's.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication