 Levert een bijdrage aan de informatievoorziening, door publicaties in periodieken, informatiebladen et cetera. Resultaat : Onderzoek opgezet en uitgevoerd en informatie overgedragen, zodanig dat inzicht is verkregen in het onderzoeksonderwerp en belanghebbenden zijn voorzien van informatie. Advies geven  Ondersteunt instellingen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en nieuwe werkmethodes, mede op basis van de door het onderzoek verkregen inzichten; Resultaat  Schrijft hiertoe (beleids-)notities;  Ontwikkelt programma's ten behoeve van deskundigheidsbevordering en implementeert deze;  Geeft voorlichting/training over onderwerpen indien daar behoefte aan is;  Stelt informatie- en documentatiemateriaal ter beschikking;  Biedt ondersteuning op het gebied van financieel-economische, administratieve, juridische en/of personeelsaangelegenheden. : Advies gegeven, zodanig dat instellingen hun dienstverlening kunnen verbeteren en efficiënter en/of effectiever functioneren. Opdrachten evalueren en nazorg verlenen  Voert samen met de projectmanager evaluatiegesprekken met de opdrachtgever. Komt op basis van de evaluatie eventueel met voorstellen ter verbetering of nieuwe voorstellen; Resultaat  Schrijft een evaluatieverslag over het eigen functioneren;  Evalueert periodiek opdrachten binnen de eigen instelling. : Opdrachten zijn geëvalueerd en nazorg is verleend, zodanig dat verbeteringen in toekomstige opdrachten doorgevoerd kunnen worden en de opdracht volgens gestelde kwaliteitscriteria afgerond wordt of tot nieuwe opdrachten leidt. Dienstverlening verbeteren  Doet voorstellen voor nieuw materiaal ten behoeve van cursussen, scholing, training en advies;  Volgt actief maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken en vertaalt deze in voorstellen tot verbetering van de dienstverlening en/of in nieuwe producten;  Adviseert over de ontwikkeling van de onderzoeksafdeling en de positie daarvan in de verschillende beleidsterreinen;  Wisselt kennis uit met onderzoekscollega's binnen en buiten de afdeling/instelling;  Werkt actief mee aan de positionering van de onderzoeksafdeling;  Volgt actief ontwikkelingen op het gebied van beleid en wetgeving;  Signaleert mogelijkheden en knelpunten met betrekking tot nieuwe dienstverlening in de markt en doet voorstellen en/of vertaalt deze in nieuwe dienstverlening en/of in nieuwe producten. Resultaat : Dienstverlening verbeterd, zodanig dat ontwikkelingen in de sector optimaal ondersteund worden en opdrachten worden verworven. Profiel van de f Kennis unct ie  Academisch werk- en denkniveau;  Kennis van onderzoeksmethoden- en technieken;  Kennis op het gebied van sociaal cultureel werk/maatschappelijke dienstverlening;  Kennis van procedures en richtlijnen en de werkomgeving van de opdrachtgever;  Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 137 Pagina 136

Pagina 138

Voor catalogi, online handleidingen en brochures zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw uitgaves.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication