30 Wetenschappelijk Functionaris Algemene kenmerken De functie van Wetenschappelijk Functionaris komt voor bij instellingen, zoals steunorganisaties, maar ook bij vormings-, trainings- en adviescentra die met name projectmatig advies en ondersteuning bieden aan andere instellingen. De Wetenschappelijk Functionaris voert onderzoeken uit om beleidsmakers en uitvoerende instanties inzicht te geven in bepaalde verschijnselen. Tevens geeft de Wetenschappelijk Functionaris adviezen ten aanzien van beleidsontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe werkmethodes op basis van de verkregen inzichten. Doel van de f unct ie Het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek, waaronder beleidsondersteunend onderzoek, zodanig dat inzicht verkregen wordt in het onderzoeksonderwerp en het geven van passend en effectief advies, zodat beleidsmakers en organisaties beter in staat zijn de door hen geformuleerde doelstellingen te behalen. Organisat orische positie De Wetenschappelijk Functionaris ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Wetenschappelijk Functionaris treedt op als projectmedewerker en ontvangt daarbij operationele leiding van de projectmanager. Resultaat gebieden Opdrachten/projecten verwerven en voorbereiden  Voert informatie- en intakegesprekken met potentiële nieuwe in- en externe opdrachtgevers, bij externe opdrachten samen met de projectmanager/leidinggevende;  Schrijft een plan van aanpak en stemt dit en het tijdpad af met de projectmanager/opdrachtgever; Resultaat  Doet voorstellen voor een projectplan en budget;  Neemt regelmatig deel aan projectoverleg;  Signaleert knelpunten bij de uitvoering en stelt waar nodig het plan van aanpak bij;  Evalueert en rapporteert over de projectvoortgang. : Opdrachten/projecten zijn verworven en vormgegeven, zodanig dat de opdrachtenstroom gecontinueerd is. Opdrachten/projecten zijn vormgegeven, zodanig dat een goede uitvoering gewaarborgd is, binnen budget en volgens eisen. Onderzoek uitvoeren  Zet toegepast wetenschappelijk onderzoek (vaak beleidsondersteunend) van begrensde aard inhoudelijk op door het (vaak in samenspraak met adviseurs) nader bepalen van de probleemstelling, de onderzoeksaanpak en de methodologie. Zet bijvoorbeeld (mede) op: enquêtes, prognoses en calculaties, toetst werkvormen;  Plant de (eigen) werkzaamheden;  Geeft uitvoering aan het onderzoek, rekening houdend met tijdsplanningen, budgetten en gestelde kwaliteitseisen;  Analyseert en interpreteert de uitkomsten;  rapporteert over de voortgang van het onderzoek en resultaten en implementeert de resultaten zo nodig bij opdrachtgevers; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 136 Pagina 135

Pagina 137

Heeft u een publicatie, nxtbook of eboeken? Gebruik Online Touch: drukwerk van pdf naar online converteren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication