Resultaat : Opdrachten zijn geëvalueerd en nazorg is verleend, zodanig dat verbeteringen in toekomstige opdrachten doorgevoerd kunnen worden en de opdracht volgens gestelde kwaliteitscriteria afgerond wordt of tot nieuwe opdrachten leidt. Dienstverlening verbeteren  Doet voorstellen voor nieuw materiaal ten behoeve van cursussen, scholing, training en advies;  Volgt actief maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken en vertaalt deze in voorstellen tot verbetering van de dienstverlening en/of in nieuwe producten;  Volgt actief ontwikkelingen op het gebied van beleid en wetgeving;  Signaleert mogelijkheden en knelpunten met betrekking tot nieuwe dienstverlening in de markt en doet voorstellen en/of vertaalt deze in nieuwe dienstverlening en/of in nieuwe producten. Resultaat : Dienstverlening verbeterd, zodanig dat ontwikkelingen in de sector optimaal ondersteund worden en opdrachten worden verworven. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO/academisch werk- en denkniveau;  Kennis op het gebied van sociaal cultureel werk/maatschappelijke dienstverlening;  Kennis van procedures en richtlijnen en de werkomgeving van de opdrachtgever;  Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij. Specifieke functiekenmerken  Pro-actief en ondernemend in het volgen van (markt)ontwikkelingen en het bepalen van de consequenties hiervan voor adviezen en de eigen instelling;  Analytische vaardigheden en oplossingsgerichtheid voor het oplossen van de problematiek van opdrachtgevers, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen;  Sociale vaardigheden voor het luisteren, begrijpen en reageren op opdrachtgevers en in het overbrengen van informatie;  Contactuele vaardigheden voor het onderhouden van contacten met zakelijke relaties;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overbrengen van informatie en het geven van advies. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 135 Pagina 134

Pagina 136

Interactieve digitale jaarverslag, deze presentatie of brochure is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online op uw website plaatsen van internet nieuwsbrieven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication