35 Beheerder Algemene kenmerken De functie van Beheerder komt vooral voor bij instellingen die gebouwen in eigen beheer hebben en kan zowel in hoofdgebouwen of bijvoorbeeld buurthuizen voorkomen. De Beheerder komt ook regelmatig in contact met de doelgroep. Doel van de f unct ie Het onderhouden en zo nodig repareren van de gebouwen en inventaris en het uitvoeren van algemene onderhouds- en tuintaken. Het (mede) verbeteren van het sociaal, woon-, werk- en leefklimaat en het deelnemers optimaal gebruik laten maken van de openbare voorzieningen. Organisat orische positie De Beheerder ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Beheerder geeft, indien van toepassing, functioneel leiding aan de Assistent Beheerder. Resultaat gebieden Toezicht houden  Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van materialen in en rondom de accommodatie en wijst zo nodig op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels;  Draagt bij aan de preventie van overlast, vandalisme, kleine criminaliteit en verpaupering;  Handhaaft een optimaal leefklimaat in en nabij de accommodatie (temperatuur, aankleding, fysieke toegankelijkheid et cetera);  Opent het gebouw en sluit deze overeenkomstig de vastgestelde tijdsbepalingen en het werkrooster;  Verzorgt de planning en de verhuur van ruimtes binnen het gebouw;  Houdt toezicht op het gebruik van het gebouw en de inventarisgoederen door gebruikers/deelnemers;  Signaleert beschadigingen of vernielingen aan het gebouw en/of inventaris alsmede vermissingen en geeft deze door aan het bestuur of de leidinggevende. Resultaat : Op gebouw, inventaris en de directe omgeving van de instelling is toezicht gehouden, zodanig dat gebruikers, deelnemers en medewerkers op een veilige wijze van de gebouwen, omgeving en overige voorzieningen gebruik kunnen maken. Gebouw(en), terrein en inventaris onderhouden  Voert reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan gebouwen en inventaris, volgens onderhoudsschema, na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers;  Verricht diverse werkzaamheden waaronder het onderhouden en aanleggen van het nietverharde terrein rond de gebouwen, onderhoudt borders en gazons; Resultaat  Verhelpt storingen aan technische installaties of schakelt hiertoe de externe servicedienst in (conform servicecontracten) na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers. : Gebouwen en inventaris onderhouden, zodanig dat medewerkers en cliënten van de instelling op een veilige wijze van de gebouwen en overige voorzieningen gebruik kunnen maken. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 146 Pagina 145

Pagina 147

Interactieve online jaarverslag, deze spaarprogramma of uitgave is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online op uw website plaatsen van digitale rapporten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication