Materiaal en gereedschap beheren  Beheert en onderhoudt het gereedschap;  Koopt materialen en onderdelen in ten behoeve van eigen werkzaamheden, conform daartoe geldende afspraken. Resultaat : Materiaal en gereedschap beheerd, zodanig dat voldoende materiaal en gereedschap in goede staat aanwezig is. Contacten onderhouden  Fungeert als aanspreekpunt met betrekking tot klachten op het gebied van woon-, werk- en leefklimaat en het gebruik van de aanwezige voorzieningen; Resultaat  Vervult een intermediaire rol tussen bezoekers, deelnemers en hulp- en dienstverleners. : Contacten onderhouden, zodanig dat de klachten goed worden afgehandeld en alle partijen tijdig en correct geïnformeerd zijn. Interne activiteiten verrichten  Verricht diverse voorkomende functie-gerelateerde werkzaamheden, zoals werkzaamheden ten aanzien van interne verhuizingen; Resultaat  Verricht administratieve taken, zoals het bijwerken van administratieve gegevens, telefoonbeantwoording en postbezorging;  Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg. mogelijk doorgang kunnen vinden. Administratieve zaken zijn correct afgehandeld. Profiel van de f Kennis unct ie  VMBO werk- en denkniveau;  Technisch inzicht;  Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. Specifieke functiekenmerken  Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur;  Correct gedrag in persoonlijke contacten;  Zelfstandig in het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen;  Contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten. : Interne activiteiten zijn zodanig verricht dat de werkzaamheden in de instelling zo goed CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 147 Pagina 146

Pagina 148

Heeft u een clubmagazine, pagegangster of internet publicaties? Gebruik Online Touch: verenigingsblad naar een online publicatie omzetten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication