Materiaal en gereedschap beheren  Beheert en onderhoudt het gereedschap;  Koopt materialen en onderdelen in ten behoeve van eigen werkzaamheden, conform daartoe geldende afspraken. Resultaat : Materiaal en gereedschap beheerd, zodanig dat voldoende materiaal en gereedschap in goede staat aanwezig is. Contacten onderhouden  Fungeert als aanspreekpunt met betrekking tot klachten op het gebied van woon-, werk- en leefklimaat en het gebruik van de aanwezige voorzieningen; Resultaat  Vervult een intermediaire rol tussen bezoekers, deelnemers en hulp- en dienstverleners. : Contacten onderhouden, zodanig dat de klachten goed worden afgehandeld en alle partijen tijdig en correct geïnformeerd zijn. Interne activiteiten verrichten  Verricht diverse voorkomende functie-gerelateerde werkzaamheden, zoals werkzaamheden ten aanzien van interne verhuizingen; Resultaat  Verricht administratieve taken, zoals het bijwerken van administratieve gegevens, telefoonbeantwoording en postbezorging;  Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg. mogelijk doorgang kunnen vinden. Administratieve zaken zijn correct afgehandeld. Profiel van de f Kennis unct ie  VMBO werk- en denkniveau;  Technisch inzicht;  Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. Specifieke functiekenmerken  Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur;  Correct gedrag in persoonlijke contacten;  Zelfstandig in het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen;  Contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten. : Interne activiteiten zijn zodanig verricht dat de werkzaamheden in de instelling zo goed CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 147 Pagina 146

Pagina 148

Interactieve e-relatiemagazine, deze nieuwsbrief of sportblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie omzetten van ehandleidingen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication