36 Zakelijk Leider Algemene kenmerken De functie van Zakelijk Leider komt vooral voor bij instellingen die gebouwen in eigen beheer hebben en kan zowel in hoofdgebouwen als buurthuizen voorkomen. In de praktijk komt de functie op meerdere niveaus voor, waarbij het onderscheid vooral ligt in eindverantwoordelijkheid en de (omvang van de) financiële verantwoordelijkheid. Hierdoor komt de Zakelijk Leider ook regelmatig in contact met de doelgroep. De Zakelijk Leider moet zorgen voor een goede exploitatie van het gebouw en stuurt een kleine afdeling aan. De (financiële) eindverantwoordelijkheid ligt bij deze functie bij de leidinggevende van de Zakelijk Leider. Doel van de f unct ie Het zorgdragen voor het gebruik en onderhoud van het (de) gebouw(en) en de omgeving, de inventaris en de apparatuur, en een optimaal beheer en exploitatie van de kantine, bar en overige ruimten. Organisat orische positie De Zakelijk Leider ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Zakelijk Leider geeft hiërarchisch leiding aan de huishoudelijke Medewerker(s), Assistent Beheerder(s) en de Beheerder. Resultaat gebieden Medewerkers aansturen  Geeft hiërarchisch leiding aan de huishoudelijke Medewerkers, Assistent Beheerders en Beheerder; Resultaat  Is betrokken bij de selectie en aanstelling van de onder hem/haar vallende medewerkers;  Stelt de werkroosters op;  Geeft werkinstructies aan betrokkenen en ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden. : Medewerkers aangestuurd, zodanig dat zij de doelstellingen ten aanzien van hun werkzaamheden kunnen realiseren. Toezicht houden  Stelt de algemene regels voor het gebruik van gebouw, inventarisgoederen, materialen en voor de huisorde op;  Stelt de veiligheids- en vluchtplannen op;  Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van gebouw, inventarisgoederen en materialen in en rondom de accommodatie en wijst zo nodig op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels;  Handhaaft een optimaal leefklimaat in en nabij de accommodatie (temperatuur, aankleding, fysieke toegankelijkheid et cetera);  Signaleert beschadigingen of vernielingen aan het gebouw en/of inventaris alsmede vermissingen en onderneemt actie;  Is verantwoordelijk voor het sleutelbeheer.  Opent (of geeft opdracht tot opening van) het gebouw en sluit (of geeft opdracht tot sluiting) deze overeenkomstig de vastgestelde tijdsbepalingen en het werkrooster; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 148 Pagina 147

Pagina 149

Voor sportbladen, online PDF-en en flyers zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw vaktijdschriften.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication