Resultaat : Op gebouw, inventaris en de directe omgeving van de instelling is toezicht gehouden, zodanig dat gebruikers, deelnemers en medewerkers op een veilige wijze van de gebouwen, omgeving en overige voorzieningen gebruik kunnen maken. Kantine, bar en overige ruimten beheren en exploiteren  Verzorgt de planning en de verhuur van de ruimtes binnen het gebouw;  Doet volgens planning en richtlijnen zelfstandig inkopen voor de kantine en de bar;  Maakt afspraken met leveranciers en houdt de voorraad bij;  Houdt toezicht op de exploitatie van de kantine, bar en overige ruimten;  Beheert de kas van de exploitatie van kantine, bar en overige ruimten;  Zorgt voor afdracht van inkomsten uit de exploitatie van kantine, bar en overige ruimtes, volgens de daartoe geldende richtlijnen;  Onderhoudt contacten met andere organisaties inzake de gebouwen, inventaris en apparatuur. Voorbeelden zijn de glazenwasser, schoonmaakbedrijven en de vuilophaaldienst;  Fungeert als aanspreekpunt met betrekking tot klachten op het gebied van woon-, werk- en leefklimaat en het gebruik van de aanwezige voorzieningen; Resultaat  Vervult een intermediaire rol tussen bezoekers, deelnemers en hulp- en dienstverleners;  Verricht diverse voorkomende functie-gerelateerde werkzaamheden;  Verricht administratieve taken ten aanzien van facilitair beheer. : Kantine, bar en overige ruimten zijn beheerd, zodanig dat zij optimaal geëxploiteerd worden. Gebouw(en), terrein en inventaris onderhouden  Doet periodiek aanbevelingen door middel van onderhoudsplannen voor onderhoud van het gebouw, terrein en inventaris en vervanging of aanschaf van inventaris en apparatuur;  Ziet toe op reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en inventaris, volgens onderhoudsschema, na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers;  Laat storingen verhelpen aan technische installaties of schakelt hiertoe de externe servicedienst in (conform servicecontracten) na constatering van de noodzaak of na melding van gebruikers; Resultaat  Vraagt offertes op en beoordeelt deze voor het uit te besteden werk. : Gebouwen en inventaris onderhouden, zodanig dat medewerkers en klanten van de instelling op een veilige wijze van de gebouwen en overige voorzieningen gebruik kunnen maken. Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  MEAO-niveau;  Technisch inzicht;  Zakelijk inzicht in verband met de exploitatieverantwoordelijkheid;  Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. Specifieke functiekenmerken  Leidinggevende capaciteiten;  Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur;  Correct gedrag in persoonlijke contacten;  Contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 149 Pagina 148

Pagina 150

Heeft u een sportblad, you can flip of earchief? Gebruik Online Touch: nieuwsbrief digitaal bladerbaar maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication