37 Kok Algemene kenmerken De Kok is werkzaam in instellingen en voorzieningen voor onder andere cultureel werk, ouderenwerk, jeugd- en jongerenwerk, herstellingsoorden en maatschappelijke opvang waar (een deel van) de restauratieve voorziening centraal is georganiseerd. De functionaris kookt voor één of meerdere groepen binnen of buiten de instelling. Doel van de f unct ie Het verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen. Organisat orische positie De Kok ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Kok kan functioneel leiding geven aan één of meerdere medewerkers. Resultaat gebieden Voeding beschikbaar stellen  Stelt in overleg met de betreffende leidinggevende een verantwoord menu samen. Houdt hierbij rekening met jaargetijden, voedingswaarde, benodigde afwisseling en kosten;  Past waar nodig en mogelijk de maaltijd aan specifieke wensen en diëten aan;  Draagt zorg voor het opdienen en/of afhalen van maaltijden en het klaarzetten voor distributie;  Ziet er op toe dat de werkzaamheden in de keuken worden verricht conform de geldende eisen en normen voor hygiënisch werken;  Coördineert, plant en organiseert de werkzaamheden in de keuken, en stuurt daartoe eventueel medewerkers aan. Resultaat : Voeding tijdig beschikbaar gesteld, evenwichtige, gevarieerde en verantwoord samengestelde menu's, conform de geldende wet- en regelgeving (HACCP) en binnen het beschikbare budget. Levensmiddelen (producten) inkopen  Bewaakt en beheert de voorraadhoogte van benodigde levensmiddelen;  Stelt de boodschappenlijst samen en draagt zorg voor de inkoop daarvan;  Plaatst bestellingen bij leveranciers en maakt afspraken over de kwaliteit en de prijs;  Neemt afgeleverde bestellingen in ontvangst en controleert aan de hand van de bestelbon en/of de rekening aantallen, kwaliteit en leveringscondities;  Draagt zorg voor de opslag van levensmiddelen in de daarvoor bestemde ruimten volgens de vastgestelde hygiënische voorschriften; Resultaat  Beheert het budget en verricht de benodigde administratieve werkzaamheden. : Levensmiddelen ingekocht, beheerd en opgeslagen volgens de geldende richtlijnen en procedures en binnen het beschikbare budget. Keuken en inventaris beheren/onderhouden  Bereidt maaltijden, lunches en snacks voor in overeenstemming met de verwachte afname (doelgroep en aantal mensen dat gebruik zal maken van de faciliteiten); CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 150 Pagina 149

Pagina 151

Scoor meer met een webwinkel in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden gebruiksaanwijzingen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication