38 Systeembeheerder Algemene kenmerken De functie van Systeembeheerder is faciliterend ten behoeve van de gehele instelling. De afdeling automatisering voert taken uit op het gebied van de technische ondersteuning van het informatievoorzieningsbeleid. Doel van de f unct ie Het beheren en optimaliseren van het netwerk en de computersystemen binnen de instelling en het ondersteunen van de gebruikers. Organisat orische positie De Systeembeheerder ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Systeembeheerder geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Automatisering beheren  Stelt normen, richtlijnen en procedures vast voor gebruik en beheer van de technische infrastructuur;  Installeert en implementeert de hardware en software op de werkplekken;  Onderhoudt het netwerk, door middel van het maken van dagelijkse back-ups van het netwerk, het beveiligen van het netwerk en het (verder) optimaliseren van het netwerk;  Voert versiebeheer, stelt systeemprogrammatuur en daaraan gerelateerde documentatie beschikbaar en distribueert dit; Resultaat  Registreert en evalueert klachten ten aanzien van de technische infrastructuur en lost ze op. : Automatisering beheerd, zodanig dat de gewenste gegevensverwerking c.q. informatie op een efficiënte wijze beschikbaar is en een kostenefficiënt beleid kan worden gevoerd. Kennis overdragen aan de medewerkers  Draagt noodzakelijke computerkennis, -vaardigheden en informatie over toepassingsmogelijkheden over aan de medewerkers in de instelling. Resultaat : Kennis overgedragen, zodanig dat gebruikers over de voor hen relevante kennis beschikken om om te gaan met de computers en de toepassingen. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  MBO werk- en denkniveau;  Kennis van geautomatiseerde besturingssystemen en programma's;  Kennis van en inzicht in het informatietechnologiebeleid van de instelling. Specifieke functiekenmerken  Oplettendheid ten aanzien van de afwijkingen, verstoringen en knelpunten die optreden in en rondom de technische infrastructuur;  Probleemoplossend/analytisch vermogen voor het interpreteren en oplossen van problemen; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 152 Pagina 151

Pagina 153

Scoor meer met een online shop in uw publicaties. Velen gingen u voor en publiceerden maandbladen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication