39 Telefonist/Receptionist Algemene kenmerken De functie van Telefonist/Receptionist komt voor bij diverse welzijnsinstellingen. Doel van de f unct ie Het zorgdragen voor de afhandeling van het inkomend telefoonverkeer en het ontvangen van bezoekers. Organisat orische positie De Telefonist/Receptionist ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Telefonist/Receptionist geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Informatie verstrekken  Neemt eenvoudige boodschappen en/of informatie aan en geeft deze door;  Verstrekt eenvoudige boodschappen en/of informatie, zoals telefoonnummers en adressen, aan externen/interne medewerkers volgens voorschriften. Resultaat : Correcte informatie tijdig verstrekt, zodanig dat zowel interne medewerkers als externen snel en juist geïnformeerd zijn. Telefoonverkeer afhandelen  Neemt inkomende gesprekken aan en beoordeelt aan de hand van de aard van het onderwerp van het gesprek en/ of vraag met welke afdeling of persoon moet worden doorverbonden; Resultaat  Bewaakt het brand- en storingspaneel en handelt volgens voorschrift bij calamiteiten;  Brengt op aanvraag telefonische verbindingen tot stand. : Telefoonverkeer afgehandeld, zodanig dat inkomende gesprekken snel en accuraat afgehandeld zijn, verbindingen op correct wijze tot stand zijn gebracht en bij brand of calamiteiten volgens voorschrift gehandeld wordt. Bezoekers ontvangen Resultaat  Ontvangt bezoekers en informeert medewerkers over de komst van het bezoek;  Verwijst bezoekers eventueel door naar de te bezoeken afdeling of persoon;  Registreert de aanwezigheid van bezoekers. bezoek correct is vastgelegd in het administratieve systeem. Werkprocessen faciliteren Resultaat  Houdt reserveringen van de vergaderruimtes bij;  Verzorgt eenvoudige catering ten behoeve van vergaderingen;  Verricht kopieerwerkzaamheden, neemt binnenkomende post en faxen, waaronder aangetekende en exprespost, in ontvangst en registreert en distribueert deze. : Bezoekers ontvangen, zodanig dat zij bij de juiste persoon of afdeling terecht komen en het : Werkprocessen gefaciliteerd, zodanig dat kopieerwerkzaamheden tijdig en correct worden uitgevoerd, post tijdig en correct wordt verwerkt, reserveringen van vergaderruimtes bijgehouden zijn et cetera. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 154 Pagina 153

Pagina 155

Scoor meer met een web winkel in uw spaarprogramma. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijsmagazines online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication