Licht administratief werk verrichten  Verricht tekstverwerkingswerkzaamheden aan de hand van een duidelijk concept;  Verzorgt post binnen de daartoe geldende richtlijnen, zoals het inschrijven, het frankeren van de post en het verzenden daarvan; Resultaat  Verricht overige licht administratieve werkzaamheden, zoals het invullen van formulieren en het maken van etiketten. : Licht administratieve werkzaamheden zijn verricht, zodanig dat tekstverwerkings- en kopieerwerkzaamheden tijdig en correct zijn uitgevoerd, post tijdig en correct is verwerkt et cetera. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  VMBO werk- en denkniveau;  Kennis van de instelling en van de taakstelling van de afdelingen;  Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking en bestandsbeheer. Specifieke functiekenmerken  Oplettendheid is nodig voor het werken in een omgeving waarin diverse zaken zich tegelijkertijd kunnen aandienen;  Klantvriendelijkheid en representativiteit zijn van belang voor de interne en externe contacten;  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang voor het op eenduidige wijze overbrengen van concrete informatie en voor het opvragen van informatie;  Integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke informatie. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 155 Pagina 154

Pagina 156

Voor archief, online clubbladen en uitgaven zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw nieuwsbrieven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication