Een verzoek kan, na een eerdere afwijzing, opnieuw worden ingediend bij het OAW mits er sprake is van gewijzigde feiten en/of omstandigheden. Bijlage 9 bevat de regeling die vastlegt:  Bij wie een werkgever een verzoek kan indienen;  Aan welke criteria en voorwaarden een verzoek moet voldoen;  Hoe de procedure verloopt en welke termijnen daarvoor gelden;  Aan welke eisen de beslissing van het OAW moet voldoen;  De inrichting van de klachtenprocedure. 1.3 KARAKTER VAN DE CAO EN DECENTRALE TOEPASSING A De rechten en plichten in deze Cao die tot de kern van de arbeidsverhouding tussen elke werkgever en elke werknemer behoren, worden A-bepalingen genoemd. Het maken van eigen decentrale afspraken hierop is dan ook niet mogelijk. De A-bepalingen in deze Cao worden vetgedrukt weergegeven. Naast A-bepalingen kent deze Cao ook B-bepalingen. Samen met de A-bepalingen vormt dit een complete Cao. Op ondernemingsniveau kunnen ten aanzien van de B-bepalingen eigen decentrale arbeidsvoorwaarden tot stand komen. In de Cao worden spelregels opgenomen waarbinnen maatwerkafspraken tot stand kunnen komen. Indien geen maatwerk-afspraken op decentraal niveau zijn gemaakt op de wijze zoals hieronder beschreven, gelden onverkort de B-bepalingen van deze Cao. B De decentrale maatwerkafspraken prevaleren boven de boven de B-bepalingen in de Cao binnen de in 1.3. lid E gegeven randvoorwaarden. C Waar afwijkende afspraken niet zijn toegestaan, is dat in het betreffende artikel aangegeven door middel van vetgedrukte tekst. Dit betreft de volgende onderwerpen: Artikel 0.1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 2.2 Artikel 2.6 Artikel 2.8 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Definities Werkingssfeer Ontheffing van de Cao en van Cao-bepalingen Karakter van de Cao en decentrale toepassing Toepassing van de Cao naar rato van het dienstverband Arbeidsovereenkomst De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt Verplichting werkgever Optimale individuele inzetbaarheid (behalve artikel 3.4) Je eigen arbeidsvoorwaarden samenstellen CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 16 Pagina 15

Pagina 17

Voor uitgaves, online vaktijdschriften en onderzoeksrapporten zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw publicaties.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication