Een verzoek kan, na een eerdere afwijzing, opnieuw worden ingediend bij het OAW mits er sprake is van gewijzigde feiten en/of omstandigheden. Bijlage 9 bevat de regeling die vastlegt:  Bij wie een werkgever een verzoek kan indienen;  Aan welke criteria en voorwaarden een verzoek moet voldoen;  Hoe de procedure verloopt en welke termijnen daarvoor gelden;  Aan welke eisen de beslissing van het OAW moet voldoen;  De inrichting van de klachtenprocedure. 1.3 KARAKTER VAN DE CAO EN DECENTRALE TOEPASSING A De rechten en plichten in deze Cao die tot de kern van de arbeidsverhouding tussen elke werkgever en elke werknemer behoren, worden A-bepalingen genoemd. Het maken van eigen decentrale afspraken hierop is dan ook niet mogelijk. De A-bepalingen in deze Cao worden vetgedrukt weergegeven. Naast A-bepalingen kent deze Cao ook B-bepalingen. Samen met de A-bepalingen vormt dit een complete Cao. Op ondernemingsniveau kunnen ten aanzien van de B-bepalingen eigen decentrale arbeidsvoorwaarden tot stand komen. In de Cao worden spelregels opgenomen waarbinnen maatwerkafspraken tot stand kunnen komen. Indien geen maatwerk-afspraken op decentraal niveau zijn gemaakt op de wijze zoals hieronder beschreven, gelden onverkort de B-bepalingen van deze Cao. B De decentrale maatwerkafspraken prevaleren boven de boven de B-bepalingen in de Cao binnen de in 1.3. lid E gegeven randvoorwaarden. C Waar afwijkende afspraken niet zijn toegestaan, is dat in het betreffende artikel aangegeven door middel van vetgedrukte tekst. Dit betreft de volgende onderwerpen: Artikel 0.1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 2.2 Artikel 2.6 Artikel 2.8 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Definities Werkingssfeer Ontheffing van de Cao en van Cao-bepalingen Karakter van de Cao en decentrale toepassing Toepassing van de Cao naar rato van het dienstverband Arbeidsovereenkomst De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt Verplichting werkgever Optimale individuele inzetbaarheid (behalve artikel 3.4) Je eigen arbeidsvoorwaarden samenstellen CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 16 Pagina 15

Pagina 17

Interactieve digi studiegids, deze boek of nieuwsbrief is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online zetten van digitale uitgaven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication