Artikel 6.2 Artikel 6.4 Artikel 7.1 Artikel 7.2 Artikel 7.3 Artikel 7.4 Artikel 7.5 Artikel 7.8 Artikel 7.9 Artikel 7.11 Artikel 7.12 Artikel 8.2 Artikel 8.6 Artikel 8.8 Artikel 8.9 Artikel 9.1 Artikel 9.2 Bijlage 1 Bijlage 9 Bijlage 11 Vaststelling van het salaris Salarisschalen Reorganisatie Fusie Transitievergoeding Financiële aanspraken Overgangsregeling Wachtgeld Overname personeel bij aanbesteding Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid Arbocatalogus Pensioen Ondernemingsraad (OR) en Personeelsvertegenwoordiging (PVT Instemmingsrecht en ondersteuning Vakbondsverlof Vakbondsfaciliteiten Geschillen Geschillenregeling Functiematrix en methodiek niveaubepaling Ontheffingsregeling Reglement Commissie van Geschillen D Maatwerkafspraken kunnen op twee niveaus worden gemaakt, te weten in overleg tussen: 1 2 werkgever en de bij deze Cao betrokken werknemersorganisatie; werkgever en OR of PVT; alleen waar dit in de tekst wordt aangegeven. E Ten aanzien van het overeenkomen, de looptijd en de beëindiging van maatwerkafspraken tussen in lid 1.3 lid D genoemde partijen gelden de volgende voorwaarden: 1 Bij het aangaan van maatwerkafspraken tussen werkgever en werknemersorganisatie is sprake van een maatwerk-Cao. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 17 Pagina 16

Pagina 18

Interactieve digi-krant, deze tijdschrift of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie omzetten van online handleidingen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication