 Deze keuzemogelijkheid is mogelijk voor werkgevers die minstens 50 werknemers in dienst hebben.  De totaliteit van het afwijkende decentrale arbeidsvoorwaardenpakket dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan de centrale Cao.  De decentrale maatwerk-Cao’s moeten worden aangemeld bij het ministerie van SZW.  Binnen één maand na het tot stand komen van de decentrale maatwerkafspraken tussen de in 1.3 lid D sub 1 genoemde partijen, wordt een afschrift van de overeenkomst ter kennisgeving opgestuurd naar het OAW (p/a FCB, Postbus 2103, 3500 GC Utrecht).  Jaarlijks evalueert het OAW de totstandkoming en inhoud van decentrale maatwerk-Cao’s.  Als er bij het afsluiten van een nieuwe landelijke Cao fricties ontstaan met afspraken die op decentraal niveau zijn vastgelegd, overlegt de decentrale werkgever met de vakorganisatie over de consequenties voor de decentrale Cao.  Vanaf de start van het overleg tussen de werkgever en de vakorganisatie, verstrekt de werkgever een werkgeversbijdrage volgens de op dat moment geldende modelregeling van de AWVN. Onderdeel van die maatwerk-Cao zijn in elk geval:  de looptijd van de afspraken;  de toepasselijkheid van de bepalingen (niet vetgedrukte bepalingen) van deze Cao indien er na afloop van de maatwerk-Cao geen nieuwe maatwerk-Cao wordt afgesloten. 2 Bij het aangaan van maatwerkafspraken tussen werkgever en OR of PVT zijn tenminste de bepalingen van de WOR van toepassing. De maatwerkafspraak eindigt op het moment dat de Cao-regeling waarop de eigen regeling betrekking heeft wordt gewijzigd, tenzij partijen de maatwerkafspraak herbevestigen. Met betrekking tot de volgende arbeidsvoorwaarden kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt tussen de werkgever en de OR en/ of PVT:  Werktijdenregeling (artikel 5.2);  Kampwerk (artikel 5.6);  Beoordelingsregeling (artikel 6.5 en Bijlage 4);  Onregelmatigheidstoeslagen (artikel 6.12) voor zover de werkgever (tot en met 31 december 2014 minimaal twee van de drie regelingen uit artikel 5.2 van de Cao W&MD 2014, zie Bijlage 15 en) vanaf 1 januari 2015 beide regelingen binnen de instelling toepast;  Reis- en verblijfkostenregeling (artikel 6.15 en Bijlage 7);  Verhuiskostenvergoeding (artikel 6.15);  Tegemoetkoming woon/werkverkeer (artikel 6.15);  Thuiswerk/telewerken (artikel 6.15); CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 18 Pagina 17

Pagina 19

Interactieve web jaarverslag, deze catalogus of club blad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar publiceren van digi kranten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication