Werkprocessen verbeteren  Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie. Resultaat : Werkprocessen verbeterd, zodanig dat werkzaamheden efficiënter en effectiever en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden. Variant medewerker salarisadministratie Salarisgegevens verwerken  Ontvangt en/of verzamelt informatie over (mutaties in) betalingen van salarissen, inhoudingen, premies en belastingen, declaraties en onkostenvergoedingen; Resultaat  Registreert en verwerkt deze gegevens en maakt ze gereed voor geautomatiseerde verwerking door, eventueel, een extern salarisverwerkingsbureau;  Controleert outputlijsten en brengt zo nodig correcties aan. worden. Betalingsopdrachten verzorgen  Stelt betalingsopdrachten op en verzendt deze voor de betaling van de nettosalarisbedragen en voor de afdracht loonbelasting en sociale premies. Draagt zorg voor journalisering; Resultaat  Draagt zorg voor afzonderlijke salarisbetaling zoals verrekening bij uitdiensttreding;  Verzorgt contante betalingen en onkostenvergoedingen door kaskwitanties. uitgevoerd worden. Ziektekosten- en pensioenadministratie bijhouden  Verricht werkzaamheden inzake de ziektekosten- en pensioenadministratie, zoals het aanmelden van deelnemers, het doorgeven van mutaties en het samenstellen van de opgave voor de inhouding van de premies; Resultaat  Controleert de betaalde ontvangen premies en uitkeringen in verband met pensioen, ziekte en arbeidsongeschiktheid en onderhoudt contact met betrokken uitvoeringsinstanties. : Ziektekosten- en pensioenadministratie bijgehouden, zodanig dat gegevens volledig, correct en actueel zijn en ontvangen premies en uitkeringen correct zijn. Informatie beschikbaar stellen  Verstrekt algemene en individuele toelichtingen op de salarisafrekeningen, (met betrekking tot) inhoudingen, sociale wetgeving en dergelijke en over pensioen- en ziektekostenverzekeringen voor zover het de berekening van uit te betalen en in te houden bedragen betreft; Resultaat  Draagt zorg voor werkgeversverklaringen;  Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg. geïnformeerd kunnen worden. Neemt deel aan werkoverleg. : Informatie beschikbaar gesteld, zodanig dat betrokkenen op tijd volledig en correct : Betalingsopdrachten verzorgd, zodanig dat betalingen (reguliere of afzonderlijke salarissen) : Salarisgegevens verwerkt, zodanig dat salarissen correct en tijdig uitbetaald kunnen CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 163 Pagina 162

Pagina 164

Interactieve digitale reisgids, deze uitgave of lesboek is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar publiceren van online rapporten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication