Werkprocessen verbeteren  Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie. Resultaat : Werkprocessen verbeterd, zodanig dat werkzaamheden efficiënter en effectiever en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden. Variant medewerker salarisadministratie Salarisgegevens verwerken  Ontvangt en/of verzamelt informatie over (mutaties in) betalingen van salarissen, inhoudingen, premies en belastingen, declaraties en onkostenvergoedingen; Resultaat  Registreert en verwerkt deze gegevens en maakt ze gereed voor geautomatiseerde verwerking door, eventueel, een extern salarisverwerkingsbureau;  Controleert outputlijsten en brengt zo nodig correcties aan. worden. Betalingsopdrachten verzorgen  Stelt betalingsopdrachten op en verzendt deze voor de betaling van de nettosalarisbedragen en voor de afdracht loonbelasting en sociale premies. Draagt zorg voor journalisering; Resultaat  Draagt zorg voor afzonderlijke salarisbetaling zoals verrekening bij uitdiensttreding;  Verzorgt contante betalingen en onkostenvergoedingen door kaskwitanties. uitgevoerd worden. Ziektekosten- en pensioenadministratie bijhouden  Verricht werkzaamheden inzake de ziektekosten- en pensioenadministratie, zoals het aanmelden van deelnemers, het doorgeven van mutaties en het samenstellen van de opgave voor de inhouding van de premies; Resultaat  Controleert de betaalde ontvangen premies en uitkeringen in verband met pensioen, ziekte en arbeidsongeschiktheid en onderhoudt contact met betrokken uitvoeringsinstanties. : Ziektekosten- en pensioenadministratie bijgehouden, zodanig dat gegevens volledig, correct en actueel zijn en ontvangen premies en uitkeringen correct zijn. Informatie beschikbaar stellen  Verstrekt algemene en individuele toelichtingen op de salarisafrekeningen, (met betrekking tot) inhoudingen, sociale wetgeving en dergelijke en over pensioen- en ziektekostenverzekeringen voor zover het de berekening van uit te betalen en in te houden bedragen betreft; Resultaat  Draagt zorg voor werkgeversverklaringen;  Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg. geïnformeerd kunnen worden. Neemt deel aan werkoverleg. : Informatie beschikbaar gesteld, zodanig dat betrokkenen op tijd volledig en correct : Betalingsopdrachten verzorgd, zodanig dat betalingen (reguliere of afzonderlijke salarissen) : Salarisgegevens verwerkt, zodanig dat salarissen correct en tijdig uitbetaald kunnen CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 163 Pagina 162

Pagina 164

Heeft u een folder, bladerbrochure of digitale cursussen? Gebruik Online Touch: cursus digitaal bladerbaar publiceren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication