46 Medewerker beleids- of stafafdeling 1 Algemene kenmerken De functie van Medewerker beleids- of stafafdeling 1 kenmerkt zich door het uitvoeren van (door de directie gestelde) beleidsvoornemens in de werkpraktijk ten behoeve van de functionele afdelingen binnen de instelling. De functie komt bijvoorbeeld als uitvoerende functie voor op personeelszaken, IT, financiën, opleidingen, kwaliteit, PR en Marketing. Doel van de f unct ie Het uitvoeren van beleid op de te onderscheiden beleidsterreinen binnen de instelling. Organisat orische positie De Medewerker beleids- of stafafdeling 1 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd, dan wel onder de directie. De Medewerker beleidsof stafafdeling 1 geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Activiteiten op beleidsterrein uitvoeren Levert een bijdrage aan de uitvoering van activiteiten op het betreffende beleidsterrein, veelal onder (bege-)leiding van een Beleids- of Stafmedewerker 2 of 3 of een leidinggevende; Verricht voorkomende operationele/uitvoerende werkzaamheden op het betreffende beleidsgebied. Resultaat : Activiteiten op eigen beleidsterrein zijn uitgevoerd, zodanig dat een bijdrage is geleverd aan het behalen van de doelstellingen. Beleidsuitvoering toetsen  Evalueert activiteiten op het betreffende beleidsterrein;  Signaleert knelpunten ten aanzien van het betreffende beleidsterrein in relatie tot het organisatie- en/of welzijnsbeleid, neemt initiatieven die kunnen leiden tot verbeteringen en/of aanpassingen. Resultaat : Beleidsuitvoering getoetst, zodanig dat verbeteringen of aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Informatie overdragen  Draagt kennis en informatie over het betreffende beleidsterrein binnen de eigen instelling over ten behoeve van deskundigheidsbevordering; Resultaat voorzien zijn van volledige, relevante en correcte informatie. Profiel van de f unct ie Kennis  MBO werk- en denkniveau; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 169  Geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden, bijvoorbeeld door middel van voorlichting, bijeenkomsten, specifieke activiteiten en/of publicaties. : Informatie is overgedragen, zodanig dat zowel interne als externe belanghebbenden op tijd Pagina 168

Pagina 170

Heeft u een onderwijscatalogus, noviafacts of e-tijdschriften? Gebruik Online Touch: vakblad digitaal bladerbaar maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication