Informatie beschikbaar stellen  Stelt diverse aangiften op voor de belasting;  Verzorgt jaarrekening, jaarverslag et cetera en onderhoudt daartoe contacten met accountants; Resultaat  Verzorgt financiële rapportages, zoals begroting, raming en maandrapportages. : Informatie beschikbaar gesteld, zodanig dat betrokkenen op tijd volledig en correct geïnformeerd zijn en benodigde overzichten beschikbaar zijn voor het nemen van actie. Werkprocessen verbeteren.  Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie; Resultaat  Voert verbeteringen in de werkmethoden en procedures door;  Heeft een actieve inbreng bij het continue proces van kwaliteitsverbetering;  Onderhoudt daartoe contact met adviesbureaus;  Participeert in interdisciplinaire project- en werkgroepen, ook als projectleider;  Signaleert mogelijkheden tot verbetering van automatiseringssystemen. zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten;  Kennis van en inzicht in de administratieve en bedrijfseconomische processen en inrichting van de afdeling(en), alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie. Specifieke functiekenmerken  Analytisch vermogen;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus en het geven van werkopdrachten;  Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens;  Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;  Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële en/of persoonsgegevens. : Werkprocessen verbeterd, zodanig dat werkzaamheden efficiënter, effectiever en met een CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 168 Pagina 167

Pagina 169

Voor publicaties, online archief en drukwerk zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw presentaties.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication