45 Controller Algemene kenmerken De functie van Controller komt vooral in grotere instellingen voor. De zwaarte van de functie is afhankelijk van de complexiteit van de administratieve stromen, de mate van zelfstandigheid die benodigd is om de werkzaamheden te verrichten, controlerende taken uit te voeren en managementinformatie op te leveren. Doel van de f unct ie De Controller geeft advies aan het managementteam/de directie over de vertaling van het beleid naar financiële doelstellingen en het bewaken van de uitvoering ervan. De Controller geeft tevens advies over het verbeteren van de informatiestromen in de instelling. Organisat orische positie De Controller ressorteert hiërarchisch onder de directie van de instelling. De Controller geeft, indien van toepassing, functioneel leiding aan de administratie. Resultaat gebieden Advies geven  Coördineert en adviseert managers over het opstellen van plannen. Coördineert de informatieverzameling voor het opstellen van een financieel (meer)jarenbeleidsplan, de begroting, bedrijfsrapportages en het jaarverslag;  Beoordeelt plannen die door managers zijn opgesteld. Houdt hierbij rekening met de financiële effecten op zowel de korte als de lange termijn;  Verzorgt managementinformatie, zoals financiële rapportages, bedrijfseconomische analyses en beslissingscalculaties. Maakt samenvattingen, trekt conclusies en geeft het managementteam/de directie gevraagd en ongevraagd advies over te nemen maatregelen; Resultaat  Geeft fiscaal advies;  Functioneert als vraagbaak voor financieel-economische vraagstukken;  Adviseert en toetst liquiditeitenbeheer, beleggingen en debiteurenbeheer;  Draagt zorg voor een doelmatige informatieverschaffing voor de beleidsvoering. : (Financieel) advies gegeven, zodanig dat managementteam/directie van de benodigde informatie zijn voorzien en de processen beheerst en verbeterd kunnen worden. Uitvoering financieel beleid bewaken  Stelt algemene planning en control-principes, richtlijnen en -procedures van de instelling op;  Ziet toe op de naleving ervan. Stuurt daartoe de afdelingen aan;  Voert evaluaties uit van de bedrijfs- en administratieve processen en informatiesystemen met betrekking tot de betrouwbaarheid;  Toetst de realisatie van het financieel beleid door middel van registratie, controle en budgettering; Resultaat  Beheert en bewaakt de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële- en salarisadministratie en het managementinformatiesysteem van de instelling. om indien nodig bij te sturen en de gegevens in de financiële administratie op juistheid en volledigheid te controleren. : Uitvoering financieel beleid bewaakt, zodanig dat tijdig de juiste informatie beschikbaar is CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 167 Pagina 166

Pagina 168

Interactieve digi-reisgids, deze reclamefolder of cursus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar uitgeven van internet mailings.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication