Resultaat : Financieel beleid gerealiseerd, zodanig dat de concreet en helder geformuleerde doelstellingen behaald worden. Financiële positie beheren  Bewaakt de financiële (liquiditeits-)positie van de instelling. Belegt middelen op korte/lange termijn;  Levert een bijdrage aan het verwerven van alternatieve financiering (subsidies en fondsen) door het onderhouden van contacten met subsidiegevers en financiers; Resultaat  Stuurt de begrotingscyclus aan en bewaakt de toegekende budgetten;  Beheert de verzekeringsportefeuille. beschikt en de verzekeringsportefeuille is beheerd. Bedrijfsadministratieve processen inrichten en aansturen  Evalueert de bedrijfsadministratieve processen en rapporteert de resultaten. Adviseert over eventuele verbeteringsmaatregelen aan de directie;  Richt de werkprocessen van de financiële administratie in en stuurt deze aan. Bevordert daarbij de kwaliteit en bewaakt de afstemming hiervan. Resultaat : Bedrijfsadministratieve processen zodanig ingericht en aangestuurd, dat de financiële gegevens op een juiste en efficiënte wijze in de grootboekadministratie zijn verwerkt. Verslaglegging verzorgen Resultaat  Draagt zorg voor de verslaglegging van de financieel- economische positie van de instelling;  Onderhoudt contact met accountants ten aanzien van de verslaglegging. : Verslaglegging verzorgd, zodanig dat de financieel-economische positie van de instelling inzichtelijk is. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten;  Kennis van administratieve procedures en relevante wetgeving;  Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de afdeling(en), alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie. Specifieke functiekenmerken  Analytisch vermogen;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus en het geven van werkopdrachten;  Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens.  Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;  Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële en persoonsgegevens. : Financiële positie beheerd, zodanig dat de instelling over voldoende financiële middelen CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 166 Pagina 165

Pagina 167

Voor vakbladen, online magazines en onderwijs catalogussen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw nieuwsbrieven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication