Resultaat : Financieel beleid gerealiseerd, zodanig dat de concreet en helder geformuleerde doelstellingen behaald worden. Financiële positie beheren  Bewaakt de financiële (liquiditeits-)positie van de instelling. Belegt middelen op korte/lange termijn;  Levert een bijdrage aan het verwerven van alternatieve financiering (subsidies en fondsen) door het onderhouden van contacten met subsidiegevers en financiers; Resultaat  Stuurt de begrotingscyclus aan en bewaakt de toegekende budgetten;  Beheert de verzekeringsportefeuille. beschikt en de verzekeringsportefeuille is beheerd. Bedrijfsadministratieve processen inrichten en aansturen  Evalueert de bedrijfsadministratieve processen en rapporteert de resultaten. Adviseert over eventuele verbeteringsmaatregelen aan de directie;  Richt de werkprocessen van de financiële administratie in en stuurt deze aan. Bevordert daarbij de kwaliteit en bewaakt de afstemming hiervan. Resultaat : Bedrijfsadministratieve processen zodanig ingericht en aangestuurd, dat de financiële gegevens op een juiste en efficiënte wijze in de grootboekadministratie zijn verwerkt. Verslaglegging verzorgen Resultaat  Draagt zorg voor de verslaglegging van de financieel- economische positie van de instelling;  Onderhoudt contact met accountants ten aanzien van de verslaglegging. : Verslaglegging verzorgd, zodanig dat de financieel-economische positie van de instelling inzichtelijk is. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten;  Kennis van administratieve procedures en relevante wetgeving;  Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de afdeling(en), alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie. Specifieke functiekenmerken  Analytisch vermogen;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus en het geven van werkopdrachten;  Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens.  Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;  Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële en persoonsgegevens. : Financiële positie beheerd, zodanig dat de instelling over voldoende financiële middelen CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 166 Pagina 165

Pagina 167

Scoor meer met een online winkel in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden gidsen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication