47 Beleids- of Stafmedewerker 2 Algemene kenmerken De functie van Beleids- of Stafmedewerker 2 richt zich op het ontwikkelen en implementeren van beleid ten behoeve van de functionele afdelingen binnen de instelling (bijvoorbeeld personeelszaken, IT, financiën, opleidingen, kwaliteit, PR en marketing) en/of ten behoeve van het beleid dat gevoerd wordt binnen de afdelingen. De functie van Beleids- of stafmedewerker 2 kenmerkt zich door het vertalen van beleidsvoornemens naar de concrete werkpraktijk. Doel van de f unct ie Het (actief) bijdragen aan de voorbereiding en -uitvoering van beleid op de onderscheiden beleidsterreinen binnen de instelling. De Beleids- of Stafmedewerker 2 geeft, in voorkomende gevallen, functionele aanwijzingen aan een of enkele medewerker(s). Organisat orische positie De Beleids- of Stafmedewerker 2 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd, dan wel onder de directie. De Beleids- of Stafmedewerker 2 geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Beleid voorbereiden  Volgt ontwikkelingen op de betreffende terreinen van beleidsvorming (maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de politiek en/of binnen de sector) en adviseert de leidinggevende van de stafafdeling en/of de directie over het te voeren beleid op deze terreinen; Resultaat : Beleid is voorbereid, zodanig dat er een bijdrage wordt geleverd aan het kunnen formuleren van heldere en concrete doelstellingen voor het (de) betreffende beleidsterrein(en). Beleid realiseren Resultaat  Vertaalt, na vaststelling van het beleid, beleidsvoornemens naar concrete activiteiten;  Ontwikkelt en implementeert activiteiten op het onderscheiden beleidsterrein(en);  Verricht voorkomende uitvoerende werkzaamheden. doelstellingen op het (de) betreffende beleidsterrein(en). Beleidsuitvoering evalueren Resultaat  Evalueert activiteiten op het betreffende beleidsterrein;  Signaleert knelpunten ten aanzien van het betreffende beleidsterrein in relatie tot het organisatie- en/of Welzijnsbeleid. Neemt initiatieven die kunnen leiden tot verbeteringen en/of aanpassingen. : Beleidsuitvoering geëvalueerd, zodanig dat verbeteringen of aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.  Ontwikkelt beleid op één of enkele onderscheiden beleidsterreinen binnen de instelling binnen de gestelde kaders van de leidinggevende/de directie. : Beleid is gerealiseerd, zodanig dat er een bijdrage is geleverd aan het behalen van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 171 Pagina 170

Pagina 172

Interactieve digi-folder, deze folder of folder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een digitale publicatie van internet onderzoeksrapporten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication