Informatie overdragen  Ontwikkelt en geeft uitvoering aan informatie- en kennisoverdracht op het betreffende beleidsterrein binnen de eigen instelling en daarbuiten ten behoeve van deskundigheidsbevordering; Resultaat voorzien zijn van volledige, relevante en correcte informatie. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Specifieke functiekenmerken  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van het werkveld;  Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van de eigen beleidsterreinen;  Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid;  Analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in concrete beleidsvoorstellen;  Enthousiasmerend en overtuigingskracht bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de instelling;  Mondelinge en schriftelijke (en didactische) uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen en verdedigen van (beleids-)adviezen.  Geeft daartoe voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden door middel van voorlichting, bijeenkomsten, specifieke activiteiten en/of publicaties. : Informatie overgedragen, zodanig dat zowel interne als externe belanghebbenden op tijd CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 172 Pagina 171

Pagina 173

Heeft u een reisgids, online publisher of internet presentaties? Gebruik Online Touch: club blad online zetten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication