Informatie overdragen  Ontwikkelt en geeft uitvoering aan informatie- en kennisoverdracht op het betreffende beleidsterrein binnen de eigen instelling en daarbuiten ten behoeve van deskundigheidsbevordering; Resultaat voorzien zijn van volledige, relevante en correcte informatie. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Specifieke functiekenmerken  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van het werkveld;  Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van de eigen beleidsterreinen;  Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid;  Analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in concrete beleidsvoorstellen;  Enthousiasmerend en overtuigingskracht bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de instelling;  Mondelinge en schriftelijke (en didactische) uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen en verdedigen van (beleids-)adviezen.  Geeft daartoe voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden door middel van voorlichting, bijeenkomsten, specifieke activiteiten en/of publicaties. : Informatie overgedragen, zodanig dat zowel interne als externe belanghebbenden op tijd CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 172 Pagina 171

Pagina 173

Voor catalogi, online reclamefolders en PDF-en zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw clubbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication