Beleidsuitvoering evalueren Resultaat  Toetst de effecten van de (beleids-)ontwikkeling en projecten;  Signaleert knelpunten ten aanzien van het (de) betreffende beleidsterrein(en) in relatie tot het organisatie- en Welzijnsbeleid, neemt initiatieven die kunnen leiden tot verbeteringen en/of aanpassingen. : Beleidsuitvoering is geëvalueerd, zodanig dat verbeteringen of aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Informatie overdragen  Ontwikkelt en geeft uitvoering aan informatie- en kennisoverdracht op het betreffende beleidsterrein binnen de eigen instelling en daarbuiten; Resultaat  Geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden door middel van voorlichting, bijeenkomsten, specifieke activiteiten en/of publicaties. voorzien zijn van volledige, relevante en correcte informatie. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  Academisch werk- en denkniveau;  Kennis van het werkveld;  Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van het eigen beleidsterrein, zodat beleidsadvies kan worden gegeven; Specifieke functiekenmerken  Analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in (beleids-)ontwikkelingstaken en/of projecten;  Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid;  Enthousiasmerend en overtuigingskracht bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de instelling;  Mondelinge en schriftelijke (en didactische) uitdrukkingsvaardigheid voor het doen van voorstellen voor veranderingen binnen de instelling. : Informatie is overgedragen, zodanig dat zowel interne als externe belanghebbenden op tijd  Het onderkennen en bijhouden van maatschappelijke trends, juridische en wetenschappelijke ontwikkelingen. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 174 Pagina 173

Pagina 175

Voor kranten, online brochures en nieuwsbrieven zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw gidsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication