Beleidsuitvoering evalueren Resultaat  Toetst de effecten van de (beleids-)ontwikkeling en projecten;  Signaleert knelpunten ten aanzien van het (de) betreffende beleidsterrein(en) in relatie tot het organisatie- en Welzijnsbeleid, neemt initiatieven die kunnen leiden tot verbeteringen en/of aanpassingen. : Beleidsuitvoering is geëvalueerd, zodanig dat verbeteringen of aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Informatie overdragen  Ontwikkelt en geeft uitvoering aan informatie- en kennisoverdracht op het betreffende beleidsterrein binnen de eigen instelling en daarbuiten; Resultaat  Geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden door middel van voorlichting, bijeenkomsten, specifieke activiteiten en/of publicaties. voorzien zijn van volledige, relevante en correcte informatie. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  Academisch werk- en denkniveau;  Kennis van het werkveld;  Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van het eigen beleidsterrein, zodat beleidsadvies kan worden gegeven; Specifieke functiekenmerken  Analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in (beleids-)ontwikkelingstaken en/of projecten;  Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid;  Enthousiasmerend en overtuigingskracht bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de instelling;  Mondelinge en schriftelijke (en didactische) uitdrukkingsvaardigheid voor het doen van voorstellen voor veranderingen binnen de instelling. : Informatie is overgedragen, zodanig dat zowel interne als externe belanghebbenden op tijd  Het onderkennen en bijhouden van maatschappelijke trends, juridische en wetenschappelijke ontwikkelingen. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 174 Pagina 173

Pagina 175

Scoor meer met een e-commerce shop in uw drukwerk. Velen gingen u voor en publiceerden weekbladen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication