 Organiseert trainingen, zoals gespreksvoering, en inhoudelijke vorming (bijvoorbeeld themabijeenkomsten) op het gebied van hulpverlening, verzorgt deze waar mogelijk zelf en trekt waar nodig externe deskundigen aan;  Zorgt voor regelmatige bijscholing van de vrijwilligers, onder meer door groeps- en themabijeenkomsten te organiseren en te leiden. Resultaat : Vrijwilligers dusdanig opgeleid dat zij zelfstandig en efficiënt kunnen functioneren binnen de hulpdienst. Beleid (mede) ontwikkelen  Houdt relevante maatschappelijke ontwikkelingen bij op het terrein van de hulpverlening om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan het instellingsbeleid;  Neemt deel aan werkbesprekingen en onderhoudt uit de functie voortvloeiende (externe) contacten. Resultaat : Beleid mede ontwikkeld, zodanig dat de hulpverlening van de hulpdienst gebaseerd blijft op actuele maatschappelijke en voor de hulpverlening relevante ontwikkelingen. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Ruime kennis van en ervaring met betrekking tot hulpverlening op een breed terrein;  Kennis van en inzicht in didactische vaardigheden. Specifieke functiekenmerken  Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om te instrueren en stimuleren en voor het onderhouden van externe contacten;  Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van werkzaamheden binnen het team;  Goede mondelinge, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van rapporten en het onderhouden van contacten met vrijwilligers, cliënten en medewerkers van andere organisaties;  Didactische vaardigheden voor het ontwikkelen en het geven van trainingen;  Objectiviteit voor het beoordelen van vrijwilligers en in conflictsituaties;  Systematisch werken voor het organiseren en plannen van trainingen en werkzaamheden. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 176 Pagina 175

Pagina 177

Voor relatiemagazines, online whitepapers en drukwerk zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw mailings.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication