 Organiseert trainingen, zoals gespreksvoering, en inhoudelijke vorming (bijvoorbeeld themabijeenkomsten) op het gebied van hulpverlening, verzorgt deze waar mogelijk zelf en trekt waar nodig externe deskundigen aan;  Zorgt voor regelmatige bijscholing van de vrijwilligers, onder meer door groeps- en themabijeenkomsten te organiseren en te leiden. Resultaat : Vrijwilligers dusdanig opgeleid dat zij zelfstandig en efficiënt kunnen functioneren binnen de hulpdienst. Beleid (mede) ontwikkelen  Houdt relevante maatschappelijke ontwikkelingen bij op het terrein van de hulpverlening om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan het instellingsbeleid;  Neemt deel aan werkbesprekingen en onderhoudt uit de functie voortvloeiende (externe) contacten. Resultaat : Beleid mede ontwikkeld, zodanig dat de hulpverlening van de hulpdienst gebaseerd blijft op actuele maatschappelijke en voor de hulpverlening relevante ontwikkelingen. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Ruime kennis van en ervaring met betrekking tot hulpverlening op een breed terrein;  Kennis van en inzicht in didactische vaardigheden. Specifieke functiekenmerken  Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om te instrueren en stimuleren en voor het onderhouden van externe contacten;  Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van werkzaamheden binnen het team;  Goede mondelinge, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van rapporten en het onderhouden van contacten met vrijwilligers, cliënten en medewerkers van andere organisaties;  Didactische vaardigheden voor het ontwikkelen en het geven van trainingen;  Objectiviteit voor het beoordelen van vrijwilligers en in conflictsituaties;  Systematisch werken voor het organiseren en plannen van trainingen en werkzaamheden. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 176 Pagina 175

Pagina 177

Scoor meer met een webwinkel in uw vaktijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden brochures online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication